Bekijk in de browser en klik hier voor groter lettertype.
Laatste Wil
Van de voorzitter
Van de voorzitter

Veroordeling


Vanwege de verkoop van een dodelijk middel werd Alex S. veroordeeld tot drie-en-een-half jaar gevangenis waarvan anderhalf jaar voorwaardelijk. Een zeer zware straf waartegen Alex S. inmiddels in hoger beroep ging. In een persverklaring en een nieuwsflits heeft het bestuur van de CLW zijn mening over deze uitspraak kenbaar gemaakt. Verderop leest u hier meer over.
De uitspraken van de rechter met betrekking tot de CLW waren dusdanig incompleet en bevooroordeeld dat onze advocaten een klacht hebben ingediend bij de rechtbank. Tijdens het proces insinueerde het OM dat de CLW handig gebruik heeft gemaakt van de handel en wandel van Alex. Ik zag dit dinsdagavond 18 juli bij het NOS Journaal en realiseerde me wat een hypocriete organisatie het OM is door dit soort uitspraken te doen, terwijl ze nalaten de CLW aan te klagen als criminele organisatie.
Het laatste nieuws is dat onze klacht is verworpen, waarbij de rechtbank ’s-Hertogenbosch wederom tegen de eigen regels in handelt door ons geen gelegenheid te bieden te worden gehoord.
Iedereen weet dat het OM nog negen mensen wenst te vervolgen voor handel in natriumazide, een dodelijk middel. Ik voorspel dat een aantal van die zaken nooit tot een veroordeling en hoogstwaarschijnlijk nooit voor de rechter zal komen, omdat er geen zaak is. Het OM speelt powerplay maar weet dat het een achterhoedegevecht voert. De samenleving is niet meer te stoppen. Steeds meer mensen willen hun levenseinde zelf bepalen, ongeacht wat een wet van bijna 150 jaar oud verbiedt.

Lees verder
Rechtszaak Alex Schot Rechtszaak Alex Schot
Kanttekeningen bij een proces over hulp bij zelfdoding
Alex Schot voor de rechtbank
Tekening: Rosalie Bambara – www.rechtbanktekenaar.nl

Door: Lidy Schoon

Op 18 juli 2023 was de uitspraak in de strafzaak van Alex Schot die wordt vervolgd voor hulp bij zelfdoding van tien personen, het witwassen van het geld voor de levering van middel X, het zonder vergunning handelen in het medicijn Domperidon, een antibraakmiddel, en het in voorraad hebben van dit medicijn. Hij kreeg drie-en-een-half jaar gevangenis waarvan anderhalf jaar voorwaardelijk. Zijn rechtszaak diende op 3 en 4 juli jl. Zowel Alex als het OM hebben hoger beroep aangetekend.


Opmerkelijk in dit proces was de stelling van de rechtbank dat het zelfbeschikkingsrecht is vastgelegd in de euthanasiewet. Die zou voldoende mogelijkheden bieden voor mensen met een doodswens. Nog opmerkelijker: de voorzitter van deze rechtszaak werkt als secretaris bij een kerkenraad. Dat roept de vraag op of een actief christen onbevangen kan oordelen over kwesties als (hulp bij) zelfdoding.

Op de publieke tribune zaten leden van de Steungroep Dappere Burgers die in een protestoptocht naar de rechtbank waren gegaan onder het scanderen van de leus “Baas over eigen sterven”. Nabestaanden van twee overledenen beschuldigden Alex van de dood van hun moeder, zij zaten in de zaal.

Lees verder
Interview Interview
Als je vader dood wil
Judith de Graaf

Door: Bertie Fokkelman


In haar eerste roman Ontijd, familieroman over voltooid leven, maakt relatie- en gezinstherapeut Judith de Graaf (1964) duidelijk welke gevolgen een voorgenomen levensbeëindiging kan hebben voor de naaste omgeving van de betrokkene. Leo kan door een hersenbloeding niet meer schilderen en tekenen en vindt zijn leven klaar. Zijn besluit heeft gevolgen voor de relatie met zijn drie kinderen. Allemaal reageren ze verschillend, evenals zijn twee ex-vrouwen. Toch blijft de toon licht. Ontijd leest als een spannend boek: blijft Leo bij zijn besluit of ziet hij ervan af?

Lees verder
Uit de praktijk Uit de praktijk
‘Ik heb het leven zo lief, maar ik kan niet meer’
‘Ik heb het leven zo lief, maar ik kan niet meer’
Esther Zuidervaart
Steeds meer blijkt hoeveel verdriet er zit achter zelfdodingen waarvan de gruwelijkheid had kunnen worden voorkomen als de overheid de wens tot levensbeëindiging in eigen regie zou respecteren door adequate wet- en regelgeving.

Dit keer gaat het in deze rubriek over Esther, dochter van Cees en Rina Zuidervaart, die op 37-jarige leeftijd door ophanging een einde aan haar leven maakte. Een verhaal, verteld door vader Cees, waaruit blijkt wat voor diepe en langdurige wond zo’n wanhoopsdaad slaat. Cees Zuidervaart: “Beelden van ophanging vervagen niet”.

Zuidervaart schetst de dramatische gebeurtenis. “Op 18 januari 2012 heeft onze dochter Esther, 37 jaar oud, een einde aan haar leven gemaakt door ophanging. Dit verlies van onze dochter maakt uiteraard deel uit van ons leven, het is een groot verlies dat blijft en dat we moeten accepteren. Wat niet acceptabel blijft, is het feit dat onze dochter niet de mogelijkheid had een middel aan te schaffen om op een humane en vreedzame wijze een einde aan haar leven te maken.”

Lees verder
Interview Interview
Wie zijn zij?
Bert Homan en Jaap Wolzak

Door: Ank van Rijnsoever

Onlangs vonden in het bestuur van de CLW wisselingen plaats, waarover de leden in de nieuwsbrief en op de algemene vergadering werden geïnformeerd. Maar wie zijn die nieuwe bestuurders? Wat bewoog hen zich te melden voor een bestuurstaak bij de Coöperatie Laatste Wil en welke rol zien ze voor zichzelf weggelegd? Een nadere kennismaking met Bert Homan en Jaap Wolzak.

Lees verder
ALV ALV
RESERVEER DEZE DAG: 18 november 2023!
Op zaterdag 18 november is de volgende algemene ledenvergadering van de CLW in de Jaarbeurs van Utrecht.
En, niet alleen dat.
Op deze dag vieren we ook het tienjarig bestaan van onze organisatie.
Hoe mooi is het dan om bij elkaar te komen, te luisteren naar verhalen over wat er in het afgelopen decennium allemaal is gebeurd, waar we nu staan en waar we de komende jaren naartoe gaan?

We gaan feestvieren met elkaar, ook al hebben we ons doel nog niet bereikt. Feestvieren om te laten merken dat de CLW springlevend is en keihard doorvecht voor autonomie en het recht op straffeloze ondersteuning bij het zelfgeregisseerde levenseinde.

Lees verder
Lezingen Lezingen
CLW Sprekershoek, lezingen op locatie
Vorig jaar kondigden we de CLW Sprekershoek aan, een project van lezingen op locatie voor iedere groep die meer wil weten over de autonome route en de doelstellingen van de CLW. Een tiental leden reageerde op onze oproep om deze presentaties op zich te nemen. Na training staan ze nu klaar om te beginnen.

Waarover?

Wat onderwerpen betreft, kan worden gedacht aan:
  • de autonome route zoals bepleit door de Coöperatie Laatste Wil,
  • andere mogelijkheden voor een autonoom levenseinde
  • Informatie over laatstewilmiddelen,
  • uitkomsten van onderzoeken en dialogen,
  • actuele onderwerpen zoals het Laatste Wil Proces, de proeftuin Sterven in eigen regie
Steeds gaat het om een presentatie in interactie met de toehoorders, vaak met nagesprekken.

Lees verder
WEBSHOP
De CLW heeft een webshop ingericht. Er zijn inmiddels meerdere boekjes die u kunt bestellen. Van het boek “Om de dooie dood niet!” kunt u één of vijf exemplaren of een veelvoud daarvan bestellen. Mogelijk kunt u er anderen een plezier mee doen. Leden kunnen via de webshop de geprinte versie van het informatiepakket bestellen. Tenslotte kunt u ook folders van de CLW bestellen. Deze zijn uiteraard kosteloos. Laat ons weten hoeveel u er wilt. Het is fijn als u deze folders aan mensen in uw omgeving wilt uitdelen.

Webshop
FILMS, DOCUMENTAIRES EN PODCASTS
De website THE END is een verzamelplaats van binnen- en buitenlandse speelfilms, korte films en documentaires over het zelf gewilde levenseinde en meer. Klik hier om het aanbod te bekijken.

Podcast Voltooid Leven (België)
Spotify
Apple Podcast

Podcast Café Doodnormaal dé podcast (NVVE Jongeren)
Spotify
Apple Podcast
YOUTUBE KANAAL
YOUTUBE KANAAL
De Coöperatie Laatste Wil heeft een eigen videokanaal op YouTube, onder de naam: Coöperatie Laatste Wil. Programmamaker Eveline van Dijck heeft de filmpjes belangeloos voor de CLW gemaakt.
Er komen steeds weer nieuwe video’s bij.

Bekijk ons YouTube kanaal

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 26 oktober
COLOFON
Uitgave van Coöperatie Laatste Wil 

Redactie

Bertie Fokkelman
Jacques Knops
Ank van Rijnsoever
Lidy Schoon
Jaap Wolzak
Vormgeving
MEO

Contact

Mailadres: redactienieuwsbrief@laatstewil.nu

Bijdragen voor de nieuwsbrief zijn
zeer welkom.
CONTACT
Laatste Wil

Coöperatie Laatste Wil
Postbus 418
2000 AK Haarlem
Telefoonnummer: 085-130 16 45
E-mail: post@laatstewil.nu
Website: www.laatstewil.nu
Bankrekening: NL27 RABO 0318 2231 04

S Twitter
S Website
S Email
Ik wil me afmelden