Bekijk in de browser en klik hier voor groter lettertype.
Laatste Wil
VAN HET BESTUUR
“De gekozen dood was niet zozeer een uitweg uit het lijden, maar een passende bekroning van het leven”. Deze mooie quote schreef Anton van Hooff (Radboud Universiteit Nijmegen) in het Historisch Nieuwsblad in een artikel over zelfdoding in de oudheid, 600 tot 200 jaar voor het begin van onze jaartelling. Het was in die periode heel gebruikelijk en dapper om de dood onder ogen te zien en het was zeker geen zaak van medici.

Enkele eeuwen later, toen het christendom zich verspreidde, werd zelfdoding een misdrijf. Kerkvader Augustinus (354-430) schreef: “Het gebod ‘U zult niet doden’ is ook op zelfmoord toe te passen”. (De civitate Dei))

Lees verder
INTERVIEW FRITS SPANGENBERG
INTERVIEW FRITS SPANGENBERG
Foto: Taco van der Werf

DAT WIJ IN 2022 WEINIG OF NIETS TE VERTELLEN HEBBEN OVER ONS EIGEN LEVENSEINDE. DAT KAN JE TOCH NIET BEDENKEN?

Bertie Fokkelman
Frits Spangenberg is oprichter van Motivaction, een toonaangevend beleidsonderzoeksbureau met honderd vaste medewerkers, dat hij in 1984 oprichtte en dat hij in zijn geheel aan de volgende generaties heeft overgedragen. Sindsdien houdt hij zich intensief bezig met beleidsvraagstukken op uiteenlopende terreinen als economie, politiek en sociologie. Zijn doel: het aanjagen van maatschappelijke verandering.
Dit en veel meer is te lezen op zijn website www.fritsspangenberg.com. Neemt u daar eens een kijkje, want Frits wordt de nieuwe voorzitter van de CLW. Als u tenminste op hem stemt in de komende ALV. En waarom niet?
Lees verder
OPINIE
OPINIE
‘LAAT BESLISSING OVER LEVENSEINDE OVER AAN MENSEN ZELF, DAN IS ER GEEN MEDISCH PROBLEEM MEER”

Arno Janssen

“Euthanasie is nu een medisch-ethische zaak en iedereen worstelt hiermee. Laat de beslissing over aan de mensen zelf, dan is er geen medisch probleem meer”, bepleit ALS-patiënt Arno Janssen.

Lees verder
LAATSTE WIL PROCES ǀ VOORTGANG
Zoals in 2021 bericht (nieuwsbrieven van mei en juli 2021) heeft de Coöperatie Laatste Wil op 9 april 2021 een dagvaarding uitgebracht aan de Staat der Nederlanden. Namens de Coöperatie Laatste Wil en dertig individuele eisers is de rechtbank gevraagd om uit te spreken dat de Staat onrechtmatig handelt doordat burgers een menselijk levenseinde in eigen regie wordt onthouden. De termijn voor andere organisaties om een collectieve vordering in te stellen voor dezelfde feiten is inmiddels ongebruikt verstreken.

Lees verder
ONDERZOEK ǀ NEDERLAND IS GEEN GELOVIG LAND MEER
Bert van Herk

In maart 2022 maakte het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) bekend dat Nederland voor het eerst meer niet-gelovigen dan gelovigen telt. Een meerderheid van de bevolking (54%) is atheïst of agnost: respectievelijk iemand die het bestaan van een god ontkent, en iemand die denkt dat de mens niet kan weten of er een god is.

Lees verder
WEBSHOP
De CLW heeft een webshop ingericht. Er zijn inmiddels meerdere boekjes die u kunt bestellen. Van het nieuwe boek Om de dooie dood niet! kunt u 1 of 5 exemplaren of een veelvoud daarvan bestellen. Mogelijk kunt u er anderen een plezier mee doen. Leden kunnen ook via de webshop de geprinte versie van het informatiepakket bestellen.

Tenslotte kunt u ook folders van de CLW bestellen. Deze zijn uiteraard kosteloos. Laat ons weten hoeveel u er wilt. Het is fijn als u deze folders aan mensen in uw omgeving wilt uitdelen.

Webshop
FILMS, DOCUMENTAIRES EN PODCASTS
De website THE END is een verzamelplaats van binnen- en buitenlandse speelfilms, korte films en documentaires over het zelf gewilde levenseinde en meer. Klik hier om het aanbod te bekijken.

Podcast Voltooid Leven (België)
Spotify
Apple Podcast

Podcast Café Doodnormaal dé podcast (NVVE Jongeren)
Spotify
Apple Podcast
THE END 

De website THE END is een verzamelplaats van binnen- en buitenlandse speelfilms, korte films en documentaires over het zelf gewilde levenseinde en meer. Klik hier om het aanbod te bekijken.

Podcast Voltooid Leven (België)
Spotify
Apple Podcast

Podcast Café Doodnormaal dé podcast (NVVE Jongeren)
Spotify
Apple Podcast
CONTACT
Laatste Wil

Coöperatie Laatste Wil
Postbus 418
2000 AK Haarlem
Telefoonnummer: 085-130 16 45
E-mail: post@laatstewil.nu
Website: www.laatstewil.nu
Bankrekening: NL27 RABO 0318 2231 04

S Twitter
S Website
S Email
Ik wil me afmelden