Bekijk in de browser en klik hier voor groter lettertype.
Laatste Wil
VAN HET BESTUUR
Nederland is klaar voor een volgende stap en daarom stelt de NVVE een Actieplan Zelfbeschikking op, bedoeld als aanjager voor nieuwe mogelijkheden voor levensbeëindiging naast de euthanasiewet. Een prachtig initiatief van deze grootste belangenclub op het gebied van het levenseinde.

Met warme sympathieën denken we terug aan de jaren 2010 / 2011 toen de NVVE landelijke publieksdebatten hield in de toen actuele vorm van televisieprogramma Het Lagerhuis. Er was sprake van drie routes naast elkaar: de medische route, de hulpverlenersroute en de autonome route, respectievelijk routes volgens de euthanasiewet, de werkgroep Uit Vrije Wil en de huidige CLW. Door de opvattingen te peilen aan het begin en aan het eind van de bijeenkomsten kon worden vastgesteld dat de autonome route, na kennismaking met de argumenten, prachtige scores behaalde bij de aanwezigen. Inmiddels weten we dat 70% van de Nederlanders voorstander is van eigen regie over het levenseinde

Lees verder
BIJ HET AFSCHEID VAN REMCO CAMPERT
OPINIE OPINIE
DE DERTIEN LAATSTE DAGEN VAN FLOOR HAAK
Over de documentaire Dertien Dagen, uitgezonden op 28 juli 2022 door BNN VARA, stuurde een lid het volgende bericht:

“Als het de bedoeling is om ons te laten geloven dat sterven zonder te eten en te drinken een kwestie van dertien dagen is, dan zijn we om de tuin geleid. Floor krijgt wel degelijk medicijnen in de vorm van pillen en injecties die niet zonder hulp van artsen verkrijgbaar zijn. Dat hij een sterk en positief karakter heeft, dat hij omringd is door liefdevolle familieleden en in comfort kan sterven zijn bonussen waar ook lang niet iedereen van kan genieten.

Uit de literatuur is het overduidelijk dat versterven met uitsluitend de lippen nat houden een zeer pijnlijke aangelegenheid is. Dat de wet niet toelaat dat mensen sterven wanneer ze er zelf aan toe zijn, is pijnlijk genoeg, maar deze documentaire biedt me niet veel hoop.

Wat denken jullie van deze uitzending?”

Lees verder
LAATSTE WIL PROCES LAATSTE WIL PROCES
DE VOLGENDE STAP
Op vrijdag 9 april 2021 bracht de Coöperatie Laatste Wil (CLW) samen met 29 eisers een dagvaarding uit tegen de Staat der Nederlanden. Inzet is de vraag of de overheid haar burgers een menselijk levenseinde in eigen regie mag onthouden.

Volgens het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) hebben wij als burger het recht op zelfbeschikking. Dat recht is onverkort van toepassing op het eigen levenseinde. We hebben daarmee recht op middelen die een menselijk levenseinde mogelijk maken op het moment dat we daaraan toe zijn. Die beslissing moeten we samen met en na goede raad van onze dierbaren mogen nemen.

Lees verder
INTERVIEW INTERVIEW
ROODKAPJE EN HET ZELFGEKOZEN LEVENSEINDE
Ank van Rijnsoever

Tijdens de Klimaatmars in Rotterdam in juni trok Hans Houkema uit Kampen aandacht met zijn protestbord. Niet alleen vanwege de kleur en omvang, maar vooral door twee prikkelende leuzen: ‘Mondiaal maximaal 2 KINDEREN’ en ‘baas over eigen levenseinde’. En dat in relatie tot het klimaat. Reden genoeg voor een nadere kennismaking met een bevlogen, zeer onafhankelijk denkend mens met een missie, CLW-lid vanaf het eerste uur.

Lees verder
OVER DE GRENS OVER DE GRENS
ZWITSERLAND
Toen de Franse steracteur Alain Delon (87) in 2019 een beroerte kreeg, ging hij van Parijs naar Zwitserland om te revalideren. Daar had hij een reden voor: zo nodig zou hij een beroep doen op Exit Zwitserland, een vereniging voor hulp bij zelfdoding, Hij wilde waardig sterven maar kon dat niet in Frankrijk want daar is euthanasie niet toegestaan. In Zwitserland ook niet, maar daarentegen kent dit land géén verbod op hulp bij zelfdoding. Mensen met een stervenswens kunnen dus een dodelijk middel krijgen, maar moeten het zelf innemen. Of zelf de knop van het infuus omzetten.

Zes sterfhulporganisaties, waaronder naast Exit ook Dignitas en Pegasos, profiteren van deze mogelijkheid. Vier ervan staan open voor buitenlanders. Dit verklaart het zogenaamde Zwitserse ‘sterftoerisme’.

Lees verder
WEBSHOP
De CLW heeft een webshop ingericht. Er zijn inmiddels meerdere boekjes die u kunt bestellen. Van het nieuwe boek “Om de dooie dood niet!” kunt u één of vijf exemplaren of een veelvoud daarvan bestellen. Mogelijk kunt u er anderen een plezier mee doen. Leden kunnen via de webshop de geprinte versie van het informatiepakket bestellen. Tenslotte kunt u ook folders van de CLW bestellen. Deze zijn uiteraard kosteloos. Laat ons weten hoeveel u er wilt. Het is fijn als u deze folders aan mensen in uw omgeving wilt uitdelen.

Webshop
FILMS, DOCUMENTAIRES EN PODCASTS
De website THE END is een verzamelplaats van binnen- en buitenlandse speelfilms, korte films en documentaires over het zelf gewilde levenseinde en meer. Klik hier om het aanbod te bekijken.

Podcast Voltooid Leven (België)
Spotify 
Apple Podcast

Podcast Café Doodnormaal dé podcast (NVVE Jongeren)
Spotify
Apple Podcast
YOUTUBE KANAAL
YOUTUBE KANAAL
De Coöperatie Laatste Wil heeft een eigen videokanaal op YouTube, onder de naam: Coöperatie Laatste Wil. Programmamaker Eveline van Dijck heeft de filmpjes belangeloos voor de CLW gemaakt.
Er komen steeds weer nieuwe video’s bij.

Bekijk ons YouTube kanaal
CONTACT
Laatste Wil

Coöperatie Laatste Wil
Postbus 418
2000 AK Haarlem
Telefoonnummer: 085-130 16 45
E-mail: post@laatstewil.nu
Website: www.laatstewil.nu
Bankrekening: NL27 RABO 0318 2231 04

S Twitter
S Website
S Email
Ik wil me afmelden