Bekijk in de browser en klik hier voor groter lettertype.
Laatste Wil
VAN HET BESTUUR
We wensen u allen een voorspoedig, gezond en gelukkig 2022!

Laten we hopen dat er snel duidelijkheid komt over de lopende onderzoeken van het Openbaar Ministerie en dat we deze onverkwikkelijke achtervolging achter ons kunnen laten.

Intussen gaan we met volle vaart door om onze doelen te halen. Zoals ons proces tegen de Staat. Dat zal waarschijnlijk dit jaar op een zitting van de rechtbank worden behandeld. Duidelijkheid over het onrechtmatig handelen van de overheid en het politieke vervolg zou heel welkom zijn, zeker nu er een regeringscoalitie en bemensing is die dat vervolg prima vorm kan geven. Wij hebben de plannen voor een proeftuin klaar voor gesprekken met politiek en ambtelijk Den Haag en onze samenwerkingspartners van een menselijk levenseinde staan klaar in het veld. Dat maakt dat de gewenste uitspraak van de rechter in goed behapbare stukken kan worden ingevoerd, begeleid, geëvalueerd en bijgesteld. We zijn er hoopvol over!

Lees verder
DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
HET LEVENSEINDEKWARTET

Euthanasiewet is kostbaar bezit met mankement – kans ineenzijgen euthanasiewet wanneer de strafbaarheid van hulp bij zelfdoding vervalt – uitspraak Bundesverfassungsgericht – fluistercircuit rondom laatstewilmiddel in plaats van huiskamerbijeenkomsten – nut proces tegen Staat – positie CLW – informatie over middelen levensbeëindiging. En nog veel meer…

Met minstens één gedeelde conclusie: een humaan, state of the art laatstewilmiddel moet er komen, zij het gereguleerd.

Lees verder
PSYCHIATRIE
PSYCHIATRIE
IK LEEF DANKZIJ DE CLW. EIGEN REGIE IS VOOR MIJ VAN LEVENSBELANG.
Lidy Schoon

Dat sommigen het laatstewilmiddel in huis (willen) hebben voor de rust die het geeft, is bekend. Voorlopig gaan ze het niet gebruiken en hopelijk gebeurt dat nooit. Maar mocht het nodig zijn dan kan dat. Dat die geruststelling voor anderen juist levensreddend is, blijkt uit het verhaal van Monique Schilders (1965). Na traumatiserende ervaringen met de ggz geeft het bezit van dit levenseindemiddel haar de moed om verder te leven.

Lees verder
ZELFBESCHIKKING OVER DE GRENS ǀ DUITSLAND
ZELFBESCHIKKING OVER DE GRENS ǀ DUITSLAND
Vanwege een drievoudige moord zit Kurt Knickmeier al 36 jaar in een gevangenis voor langgestraften. Er is geen zicht op vrijlating. Omdat hij onder deze omstandigheden niet verder wil leven, heeft hij verzocht om medicijnen voor zelfdoding.

Knickmeier beroept zich hierbij op een uitspraak van het Duitse Grondwettelijk Hof uit februari 2020. Die bepaalde dat het recht op vrije ontwikkeling van de persoonlijkheid, zoals genoemd in artikel 2 van de Duitse Grondwet, ook het recht op zelfdoding omvat.

Dit recht heeft iedereen en niet alleen mensen met ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Het houdt ook in dat iemand daarvoor (professionele) hulp kan inroepen als hij dat verkiest. Die hulp strafbaar stellen, zo zegt het Hof, is ongrondwettig. Het recht op vrije ontwikkeling houdt zelfbeschikking in.

Lees verder
ZELFBESCHIKKING OVER DE GRENS ǀ ZWITSERLAND
ZELFBESCHIKKING OVER DE GRENS ǀ ZWITSERLAND
Pierre Beck (76) is een gepensioneerd huisarts en voormalig vicevoorzitter van EXIT, een Zwitserse vrijwilligersorganisatie die mensen helpt bij een zelfgewilde levensbeëindiging. In 2020 kreeg hij een voorwaardelijke financiële straf opgelegd omdat hij het dodelijke middel pentobarbital had voorgeschreven aan een gezonde 86-jarige vrouw die tegelijk met haar ernstig zieke echtgenoot wilde sterven. Zij had dit middel zelf ingenomen. De rechtbank van Genève was van oordeel dat Beck de geneesmiddelenwet had geschonden omdat hij een geneesmiddel aan een gezonde patiënt had verstrekt.

Lees verder
OPINIE
OPINIE
Meningen van zowel leden als niet-leden zijn voor rekening van de auteur en vallen niet onder de redactionele verantwoordelijkheid van de CLW.

Taboe of dilemma

Hedda Martens, Amsterdam

Voor wie dat werkelijk wil, is het niet heel moeilijk om aan de middelen te komen voor een zelfgekozen levenseinde.

Lees verder
INTERNE ZAKEN
Contributie lidmaatschap

In voorgaande jaren werd de contributie in het begin van het jaar bij ieder lid geïncasseerd. Vanaf 2022 zal dit iets anders verlopen. U zult dan een incasso ontvangen in de maand waarop u destijds lid bent geworden. Daardoor wordt de incasso van de contributie zowel voor de leden als de coöperatie beter verspreid.

Uw lidmaatschapsperiode zal dus lopen van de maand dat u lid bent geworden tot het jaar daarna. Bent u dus (bijvoorbeeld) lid geworden in de maand april, dan loopt uw lidmaatschapsperiode van april 2022 tot en met april 2023. De contributie blijft onveranderd € 15,- per jaar.
WEBSHOP
De CLW heeft een webshop ingericht. Er zijn inmiddels meerdere boekjes die u kunt bestellen. Van het nieuwe boek Om de dooie dood niet! kunt u 1 of 5 exemplaren of een veelvoud daarvan bestellen. Mogelijk kunt u er anderen een plezier mee doen. Leden kunnen ook via de webshop de geprinte versie van het informatiepakket bestellen.

Tenslotte kunt u ook folders van de CLW bestellen. Deze zijn uiteraard kosteloos. Laat ons weten hoeveel u er wilt bestellen. Het is fijn als u deze folders aan mensen in uw omgeving wilt uitdelen.
FILMS, YOUTUBE EN PODCASTS
FILMS, YOUTUBE EN PODCASTS
Op onze pagina films, YouTube en podcasts vindt u de laatste documentaires, films en podcasts.

De Coöperatie Laatste Wil heeft een eigen videokanaal op YouTube, onder de naam: Coöperatie Laatste Wil. Programmamaker Eveline van Dijck heeft de filmpjes belangeloos voor de CLW gemaakt. Er komen steeds weer nieuwe video’s bij.

Bekijk ons YouTube Kanaal
ZONDER INTERNET
Voor de ongeveer 700 leden die niet over internet beschikken, is het dikwijls lastig om mee te doen aan activiteiten.

Wat het bestuur nu al per post laat bezorgen:
  • maandelijkse nieuwsbrief
  • uitnodiging ALV
  • uitnodiging regiobijeenkomst
  • bericht van regionale bijeenkomst aan leden.
STEUN ONS
Wij willen dat onze leden kunnen beschikken over een humaan werkend laatstewilmiddel dat op een legale manier verkrijgbaar is. Voor medische- en publieksonderzoeken, publiciteit, manifestaties en rechtszaken is veel geld nodig.

Wilt u ons extra steunen? Maak dan uw bijdrage over op IBAN NL70 INGB 0009 446 948 ten name van Steunfonds Laatste Wil. U kunt zich ook aanmelden als regelmatige donateur. Kijk hier voor meer informatie. Het Steunfonds Laatste Wil is een erkende ANBI en u betaalt dus geen schenk- of erfbelasting over uw bijdrage. Uw bijdrage is aftrekbaar van de belasting (volgens de geldende regels). Dat betaalt mooi mee aan onze doelstelling😃. En wij zijn er erg blij mee!

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 11 februari
CONTACT
Laatste Wil

Coöperatie Laatste Wil
Postbus 418
2000 AK Haarlem
Telefoonnummer: 085-130 16 45
E-mail: post@laatstewil.nu
Website: www.laatstewil.nu
Bankrekening: NL27 RABO 0318 2231 04

S Twitter
S Website
S Email
Ik wil me afmelden