Bekijk in de browser en klik hier voor groter lettertype.
Laatste Wil
VAN HET BESTUUR
De Volkskrant van afgelopen zaterdag publiceerde een groot artikel over het zelfgekozen levenseinde van Marjolein (28). Met afschuw lazen we de toedracht van deze dramatisch verlopen gebeurtenis. Haar overlijden betreuren we ten zeerste. Ook vernamen we de reacties van haar moeder, haar beste vriend en anderen, hun verdriet en mogelijk ook hun woede. Hun verwijten jegens de CLW wijzen wij echter uitdrukkelijk af.

Omdat we de situatie niet goed genoeg kennen, willen we hier alleen ingaan op de beschuldigingen en de beeldvorming over de CLW die het artikel hier en daar oproept.

Lees verder
MR. HERBOTS PLEIT VOOR VRIJE EUTHANASIE
MR. HERBOTS PLEIT VOOR VRIJE EUTHANASIE
Doorbraak is een Vlaamse politieke nieuws- en opiniesite die verder gaat dan de waan van de dag. Lezers vinden bij Doorbraak achtergrond, analyse, interviews en redactionele standpunten maar ook tegendraadse opinies. Onderstaand artikel werd geschreven door John De Wit en gepubliceerd op 28 juni 2021.

In het boek Een pleidooi voor euthanasie zonder grenzen brengt de Antwerpse advocaat Patrick Herbots een overzicht van de Belgische euthanasiewet en haar pijnpunten. Herbots schreef een provocerend boek waarin hij pleit voor de terbeschikkingstelling van de ‘pil van Drion’ aan wilsbekwamen die dat vragen.

Lees verder
EIGEN REGIE IS ECHT EIGEN REGIE
Op een digitaal platform voor sociale vraagstukken verscheen begin mei een artikel van Anne Gouweloos. Hierin betoogt zij dat iedereen die een voltooid leven wenst te beëindigen eigenlijk een heel andere hulpvraag stelt. Eenzaamheid, depressie, verveling en nog veel meer andere achterliggende oorzaken worden voor de dag getoverd. Maar bovenal stelt de auteur dat mensen niet in staat zijn zelf te oordelen over hun levenseinde.

Redenen genoeg voor Marc Petit om achter zijn toetsenbord te kruipen en een weerwoord te produceren. In zijn artikel houdt hij een pleidooi voor een luisterend oor. Verdiep je oprecht in de beweegredenen die mensen hebben om geheel autonoom een keuze te maken voor een menselijk levenseinde. Hij nodigt uit om vooral met respect naar elkaar te luisteren en niet op voorhand al in te vullen wat de ander eigenlijk zou ‘moeten willen’.

Anne en Marc gaan elkaar binnenkort spreken. Hopelijk met veel nieuwsgierigheid naar elkaars opvattingen.
HOE IS HET MET HET LAATSTE WIL PROCES?
HOE IS HET MET HET LAATSTE WIL PROCES?
Op 9 april 2021 heeft de Coöperatie Laatste Wil een dagvaarding uitgebracht aan de Staat der Nederlanden. Deze zaak draait om het meest wezenlijke aspect van het menselijk bestaan: het leven zelf, de wijze waarop men dat leeft en de wijze waarop men afscheid van dat leven neemt. Namens de Coöperatie Laatste Wil en dertig individuele eisers wordt de rechtbank gevraagd om uit te spreken dat de Staat onrechtmatig handelt doordat burgers een menselijk levenseinde in eigen regie wordt onthouden.

Lees verder
ALGEMENE LEDENVERGADERING
We kunnen u alvast meedelen dat we van plan zijn om een fysieke algemene ledenvergadering te houden op zaterdag 13 november. We zijn nu in een zeer vroeg stadium van plannen maken en voorbereiden en hebben al een optie op de Jaarbeurs. Natuurlijk is het afwachten of en hoe de bijeenkomst kan worden gehouden. Maar voor de liefhebbers zouden we willen zeggen: reserveer alvast de datum.
MET DE TREIN NAAR HET LEVENSEINDE
MET DE TREIN NAAR HET LEVENSEINDE
Ieder jaar zijn er ongeveer 100.000 pogingen tot zelfdoding. Van deze mensen overlijden er gemiddeld 1.800 per jaar. De meeste zelfdodingen vinden thuis plaats. De helft van de mannen die suïcide plegen, doet dat door ophanging. Vrouwen nemen vaker medicijnen in. Buitenshuis gaat het dikwijls over mensen die zich voor een trein werpen. ProRail maakte in 2018 bekend dat jaarlijks op het spoor tussen de 200 en 250 ‘aanrijdingen met een persoon’ gebeuren. Een klein deel van deze personen overleeft de suïcidepoging. In 2017 hadden 215 van de 248 aanrijdingen een dodelijke afloop.

Lees verder
REGIONALE BIJEENKOMSTEN
Ruim een jaar geleden lagen plannen op het schap voor nieuwe regionale bijeenkomsten. De coronacrisis maakte daar een eind aan. Omdat we het contact met u en onze leden niet wilden uitstellen, organiseerden we enkele internetbijeenkomsten.

Het was een proef, we hadden dit nog niet eerder gedaan. U bent er waarschijnlijk mee bekend dat we wel eens via het internet een ledenraadpleging hebben gehouden en een algemene ledenvergadering. Regionale bijeenkomsten zijn anders omdat hier ook direct vragen kunnen worden gesteld en afspraken met elkaar kunnen worden gemaakt. Binnenkort zijn er weer drie van dergelijke bijeenkomsten. We nodigen elke keer een beperkte groep uit zodat er een opstapje gemaakt kan worden voor verdere informatie-uitwisseling, bijvoorbeeld via onderlinge contacten en huiskamerbijeenkomsten.

We hopen dat we na de zomer opnieuw kunnen beginnen met het organiseren van fysieke bijeenkomsten.
WORKSHOP VEILIGHEID
Uit eerdere peilingen onder leden, maar ook uit andere onderzoeken blijkt keer op keer dat veiligheid rond het laatstewilmiddel een belangrijk thema is. Zo niet hét belangrijkste thema. En niet zelden is onveiligheid in combinatie met onwetendheid een belangrijk argument om ‘tegen’ te zijn. Over enkele weken nodigen wij u uit (online) mee te denken over veiligheid in de breedste zin. Het doel is om met elkaar zoveel mogelijk weerstanden en onveiligheden te benoemen en hier vervolgens met elkaar pragmatische en mogelijk creatieve oplossingen voor te bedenken. De online workshop bestaat uit drie rondes verspreid over vier weken. U ontvangt per mail een uitnodiging en een link. Wij hopen uiteraard dat u meedoet!
EN DAN IS ER OOK NOG
EN DAN IS ER OOK NOG
Op 23 juni 2021 is in Spanje een euthanasiewet in werking getreden. Christelijke ziekenhuizen hebben onmiddellijk laten weten dat zij aan deze wet geen gehoor zullen geven. Het Spaanse Ministerie van Volksgezondheid heeft te kennen gegeven dat de nieuwe wet zal worden nageleefd. Het zal nog wel even duren voordat partijen op één lijn zitten.
WEBSHOP
De CLW heeft een webshop ingericht. Er zijn inmiddels meerdere boekjes die u kunt bestellen.
Van het nieuwe boek Om de dooie dood niet! kunt u 1 of 5 exemplaren of een veelvoud daarvan bestellen. Mogelijk kunt u er anderen een plezier mee kan doen.

Leden kunnen ook via de webshop de geprinte versie van het informatiepakket bestellen.

Tenslotte kunt u ook folders van de CLW bestellen. Deze zijn uiteraard kosteloos. Laat ons weten hoeveel u er wilt bestellen. Het is fijn als u deze folders aan mensen in uw omgeving wilt uitdelen.
FILMS EN DOCUMENTAIRES
De website THE END is een verzamelplaats van binnen- en buitenlandse speelfilms, korte films en documentaires over het zelfgewilde levenseinde en meer. Klik hier om het aanbod te bekijken.
YOUTUBE KANAAL
YOUTUBE KANAAL
De Coöperatie Laatste Wil heeft een eigen videokanaal op YouTube, onder de naam: Coöperatie Laatste Wil. Programmamaker Eveline van Dijck heeft de filmpjes belangeloos voor de CLW gemaakt. Er komen steeds weer nieuwe video’s bij.

Bekijk ons YouTube Kanaal
CONTACT
Laatste Wil

Coöperatie Laatste Wil
Postbus 418
2000 AK Haarlem
Telefoonnummer: 085-130 16 45
E-mail: post@laatstewil.nu
Website: www.laatstewil.nu
Bankrekening: NL27 RABO 0318 2231 04

S Twitter
S Website
S Email
Ik wil me afmelden