Bekijk in de browser en klik hier voor groter lettertype.
Laatste Wil
VAN HET BESTUUR: DE LEEFTIJDSGRENS
In veel gesprekken over het levenseinde in eigen regie gaat het over de leeftijdsgrens. De leeftijd waaronder je daar niet zelf over zou mogen beslissen. Had Huib Drion het over de leeftijd van 75 jaar, zelf moest hij over die grens ook een beetje lachen omdat hij op dat moment 74 was. Het burgerinitiatief van de groep Uit Vrije Wil ging ook uit van 75 jaar en het wetsvoorstel van D66 idem.

Bij elke gedachte over die leeftijdsgrens zijn er weer anderen die stellen dat je zo’n grens niet kunt trekken. Bijvoorbeeld omdat je ook jongere ouderen met een voltooid leven tegenkomt. We verwijzen alleen maar naar Inga Teekens die op 68-jarige leeftijd haar leven ‘volleefd’ vond en dat op 18 maart jl. beëindigde.
Lees verder
ALEX S., LOKAAS VAN HET OPENBAAR MINISTERIE?
Op 9 april jl. dienden de CLW en dertig individuele eisers een dagvaarding uit tegen de Staat der Nederlanden. Inzet is de vraag of de overheid haar burgers een menselijk levenseinde in eigen regie mag onthouden.

Een paar maanden later maakte het Openbaar Ministerie (OM) een strafrechtelijk onderzoek bekend naar de zaak van de 28-jarige Marjolein. Zij was een jaar eerder overleden na het innemen van middel X. Enkele weken daarna startte het OM een strafrechtelijk onderzoek na het overlijden van een vrouw uit Best. Het spoor leidde naar een 28-jarige man in Eindhoven, Alex S., die op 28 juli werd gearresteerd. Het vermoeden is dat hij laatstewilmiddelen zou hebben verkocht aan honderden mensen van wie er zes zouden zijn overleden. Volgens het OM verkocht hij er ook medicijnen bij, zodat het zeker ging over een middel om eraan te overlijden.

Het bestuur van de CLW vroeg zich af waarom Alex nu pas werd gearresteerd. Want het bleek dat hij al drie jaar eerder in beeld was, toen hij op Marktplaats advertenties plaatste voor verschillende laatstewilmiddelen. Journalisten, de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Marktplaats en de plaatselijke politie hadden volop informatie en boden die aan het OM aan. Het was een klein kunstje om hem op te pakken.

Was Alex een lokaas voor andere goedbedoelende maar onverantwoordelijke mensen? Of had het OM zitten slapen en was het geschrokken van de dagvaarding van de CLW tegen de Nederlandse Staat? Sinds 2018 dreigde de CLW al meermalen door het OM aangemerkt te worden als een criminele organisatie.

In dit artikel leest u welke vragen bij het bestuur naar boven kwamen. Er zijn nog meer vragen dan antwoorden. Daar werken we aan.
DOODSWENS IS VERANDERLIJK? EN WAT DAN NOG?
DOODSWENS IS VERANDERLIJK? EN WAT DAN NOG?
Op 13 juli berichtte Trouw over het onlangs gepubliceerde onderzoek van onderzoeker Els van Wijngaarden. Uit haar eerdere onderzoek bleek dat ongeveer 10.000 mensen van 55+ die niet ziek zijn hun leven willen beëindigen.

Nu blijkt voor haar dat die wens veranderlijk is. Van de 25 mensen die Van Wijngaarden volgde werd bij 7 mensen de doodswens minder of verdween zelfs helemaal. Bij anderen werd die wens juist sterker. Zij concludeert: “De term voltooid leven suggereert dat er al een punt gezet is, en dat is ongepast. Je kunt niet met zekerheid zeggen of dat echt zo is, want de mens is veerkrachtig: de punt kan een komma worden.”

Lezer Liesbeth Kuijpers reageerde op 20 juli 2021 in Trouw:

“Ik vind dat er maar relatief weinig mensen waren bij wie die doodswens veranderlijk was. Bij 7 van de 25 ouderen verdween de doodswens geheel of gedeeltelijk. Dat is 28 procent. En 62 procent had dus wél een langdurige en zelfs groeiende doodswens. Bij sommige ouderen werd de doodswens door de jaren heen sterker. Negen ouderen beëindigden uiteindelijk zelf hun leven.”
.
Lees de hele reactie van Liesbeth Kuijpers
DOET U MEE MET ONZE WORKSHOP VEILIGHEID?
We zijn ontzettend blij met het groeiende aantal CLW-leden en aanhangers van de autonome route. De supportersknop op de website registreert er al meer dan 37.000. Steeds meer mensen spreken zich uit voor een zelfgeregisseerd levenseinde. Zorgvuldig, goed overdacht en het liefst in aanwezigheid van dierbaren. Zonder afhankelijk te zijn van derden.

Hoe meer mensen openlijk pleiten voor een dergelijke humane manier van sterven, hoe vanzelfsprekender het wordt dat de politiek op enig moment verplicht is te luisteren naar deze wens. De CLW doet al het mogelijke om hier aandacht voor te vragen. Het Laatste Wil proces is op 9 april jl. gestart en wij hopen oprecht dat deze zaak in het voordeel van de eisers en de CLW zal uitvallen. Bij een zelfgeregisseerd levenseinde hoort een vrij verkrijgbaar, maar ook veilig laatstewilmiddel. Daarover gaat de workshop die we binnenkort organiseren.
Lees verder
FORUM
Op Forum bespreken we in een veilige en besloten groep alle implicaties van de stappen naar een humaan uitgevoerd, zelfgekozen levenseinde. Geen onderwerp gaan we uit de weg. Opvattingen kunnen veranderen. Belangrijk is, dat de deelnemers voor elkaar een klankbord zijn. Overtuigingen en meningen wisselen wij uit, maar we zullen deze elkaar nooit opdringen.

Misschien zijn onderstaande onderwerpen voor u ook interessant. Neemt u eens een kijkje.
Als u voor het eerst op het forum komt, leest u dan eerst de handleiding.

Middel X
Ik heb via via het middel in huis en bewaar het in een kluisje. Kan ik dit melden aan mijn arts en dit met hem/haar bespreken?

Bespreken met kinderen
Bespreekt u met uw kinderen wanneer u overweegt om uw leven te beëindigen? En als u dat doet, hoe reageren ze dan? Krijgt u steun? Of ontstaat er weerstand?

Jong maar voltooid leven
Ik ben nog geen 40 maar beschouw mijn leven als voltooid. Ik heb geen behoefte aan een relatie, heb geen kinderwens, geen carrière en ik hoef ook niks meer van de wereld te zien. Voor mij is het wel goed zo. Ik hoef niks meer mee te maken.

Zijn er meerdere jongere mensen die zich hierin kunnen vinden of zijn er oudere mensen die zich dit totaal niet voor kunnen stellen en hier vragen over hebben?

Contact met mensen over doodswens
Ik zou graag contact willen met mensen die net als ik een doodswens hebben en die niet kunnen wachten totdat er een laatstewilmiddel is. Samen kunnen we misschien naar oplossingen kijken. In mijn eentje krijg ik het niet voor elkaar om iets te bedenken om uit mijn lijden te stappen.
KOMT EUTHANASIE OOIT IN ITALIË?
Euthanasie, laat staan zelfbeschikking, is bij Italiaanse politici geen populair onderwerp. De Katholieke Kerk stelt alles in het werk om dat zo te laten. Intussen gaat het onderwerp onder de bevolking wel leven.

In 2013 diende de vereniging Luca Cassini een wetsvoorstel in voor euthanasie. Het werd gesteund door 56.000 burgers (inmiddels 140.000). Het voorstel is nooit besproken in het parlement of de parlementaire commissies van Justitie en Volksgezondheid.
Lees verder
UIT DE SUPPORTGROEP: DE ONTMOETING
Het leek veel langer geleden dat wij, leden van onze coöperatie en ik als gespreksleider huiskamergesprekken, elkaar hadden ontmoet. In november vorig jaar was de laatste bijeenkomst. De groepsleden konden nu verder zelf aan de slag. Wel had ik sporadisch contact met een lid met een specifieke vraag, maar voor mijzelf gaf dat het gevoel dat er iets miste. Wat precies vond ik moeilijk te omschrijven, totdat ik in juli weer een nieuw groepje deelnemers voor een huiskamergesprek had uitgenodigd.
Lees verder
EN DAN IS ER OOK NOG
EN DAN IS ER OOK NOG
Het bestuur werkt aan een nieuwe ledenpeiling. We doen dat voor het eerst binnen het eigen CRM-systeem. Daardoor wordt de privacy van onze leden nog beter beschermd. In augustus ontvangt u een uitnodiging om mee te doen.

In september a.s. verzorgt onderzoeksbureau Motivaction opnieuw een peiling onder de Nederlandse bevolking. Ongeveer 2.500 Nederlanders vanaf 18 jaar worden bevraagd over hun denken over het levenseinde, zelfbeschikking, hulp bij zelfdoding, beschikbaarheid van een laatstewilmiddel en het idee om een proeftuin te organiseren.

Op 3 augustus plaatste Joost Prinsen in het Leids Dagblad een column over pil X. Hoe het beste te bewaren: in een jampotje? Of toch beter in een beschuitbus?
.
Klik hier om de column te downloaden
WEBSHOP
De CLW heeft een webshop ingericht. Er zijn inmiddels meerdere boekjes die u kunt bestellen.
Van het nieuwe boek Om de dooie dood niet! kunt u 1 of 5 exemplaren of een veelvoud daarvan bestellen. Mogelijk kunt u er anderen een plezier mee kan doen.

Leden kunnen ook via de webshop de geprinte versie van het informatiepakket bestellen.

Tenslotte kunt u ook folders van de CLW bestellen. Deze zijn uiteraard kosteloos. Laat ons weten hoeveel u er wilt bestellen. Het is fijn als u deze folders aan mensen in uw omgeving wilt uitdelen.
FILMS EN DOCUMENTAIRES
De website THE END is een verzamelplaats van binnen- en buitenlandse speelfilms, korte films en documentaires over het zelfgewilde levenseinde en meer. Klik hier om het aanbod te bekijken.
YOUTUBE KANAAL
YOUTUBE KANAAL
De Coöperatie Laatste Wil heeft een eigen videokanaal op YouTube, onder de naam: Coöperatie Laatste Wil. Programmamaker Eveline van Dijck heeft de filmpjes belangeloos voor de CLW gemaakt. Er komen steeds weer nieuwe video’s bij.

Bekijk ons YouTube Kanaal
ZONDER INTERNET
Voor de ongeveer 700 leden die niet over internet beschikken, is het dikwijls lastig om mee te doen aan activiteiten.

Wat het bestuur nu al per post laat bezorgen:
  • maandelijkse nieuwsbrief
  • uitnodiging ALV
  • uitnodiging regiobijeenkomst
  • bericht van regionale bijeenkomst aan leden.
Wilt u contact met andere leden? Bel dan met het secretariaat (085 130 16 45). De medewerkers sturen uw vraag door naar de desbetreffende vrijwilligers.
Hebt u nog andere ideeën? Laat ons dat weten.
STEUN ONS
Wij willen dat onze leden kunnen beschikken over een humaan werkend laatstewilmiddel dat op een legale manier verkrijgbaar is. Voor medische en publieksonderzoeken, publiciteit, manifestaties en rechtszaken is veel geld nodig.

Wilt u ons extra steunen? Maak dan uw bijdrage over op IBAN NL70 INGB 0009 446 948 ten name van Steunfonds Laatste Wil. U kunt zich ook aanmelden als regelmatige donateur.

Kijk hier voor meer informatie. Het Steunfonds Laatste Wil is een erkende ANBI en u betaalt dus geen schenk- of erfbelasting over uw bijdrage. Uw bijdrage is aftrekbaar van de belasting (volgens de geldende regels). Dat betaalt mooi mee aan onze doelstelling 😊. En wij zijn er erg blij mee!

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 10 september
CONTACT
Laatste Wil

Coöperatie Laatste Wil
Postbus 418
2000 AK Haarlem
Telefoonnummer: 085-130 16 45
E-mail: post@laatstewil.nu
Website: www.laatstewil.nu
Bankrekening: NL27 RABO 0318 2231 04

S Twitter
S Website
S Email
Ik wil me afmelden