Bekijk in de browser en klik hier voor groter lettertype.
Laatste Wil
VAN HET BESTUUR
In de media viel ons het volgende op:
“Onlangs publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de cijfers over doodsoorzaken in de eerste drie kwartalen van het jaar en een prognose voor het gehele jaar. Daarbij viel op dat er 4.000 zorgvuldige zelfdodingen zijn, 30% meer dan in dezelfde periode van het vorig jaar. Kwam het jaartotaal over vorig jaar uit op 4.500, nu is de raming dat het er bijna 6.000 zullen zijn. Dat op een totaal van ongeveer 170.000 sterfgevallen. 

Lees verder
Midas Dekkers: “Graag een automaat waar de pil uitkomt”
Door Ank van Rijnsoever
Foto: Annaleen Louwes

Als er iemand nuchter is rond leven en dood dan is het bioloog en schrijver Midas Dekkers (74). Hij schuwt daarover geen pittige - voor sommigen misschien zelfs schokkende – uitspraken. Zoals zijn suggestie om de bij voorkeur vrolijk gekleurde 'pil van Drion' na inworp van een twee euromuntstuk gewoon uit een automaat te laten rollen. Hij twijfelt of hij zelf die munt daar ooit zou ingooien, maar als vrijdenker vindt hij dat elk mens dat recht wél moet hebben. Daarom begrijpt en steunt hij het doel van de Coöperatie Laatste Wil.

De oproep voor zo'n automaat is uiteraard een kwinkslag, zij het met een serieuze ondertoon. Dekkers: "Maar ze verbieden nu zelfs al de sigarettenautomaat, dus dat gaat niet gebeuren".

Lees verder
MET HEEL NEDERLAD IN GESPREK !
MET HEEL NEDERLAD IN GESPREK !
Deze maand start de CLW haar eerste maatschappelijke dialoog. We willen daarmee een brede groep mensen aan het denken zetten over hun levenseinde en het feit dat zij zelf daarin echt iets te kiezen hebben. Het liefst van alles zetten we mensen aan tot het voeren van gesprekken met vrienden en familie over dit onderwerp. Op die manier hopen we op termijn het gedachtegoed van de autonome route als een olievlek te verspreiden over de Nederlandse bevolking. Daar is natuurlijk meer dan één gesprek voor nodig, dus met de ervaring van deze dialoog volgen er later meer.

Lees verder
BOOS DAT ZE HEN NIET SERIEUS NEMEN
BOOS DAT ZE HEN NIET SERIEUS NEMEN
Tim Hofman is presentator van het online programma BOOS waarin hij mensen helpt met het oplossen van hun problemen. In 2018 begon hij met een documentaire over euthanasie voor jonge mensen. Op 7 januari 2021 werd het resultaat, Euthanasie De Movie, uitgezonden op YouTube.

Lees verder

Bekijk de documentaire Euthanasie De Movie
ZELFBESCHIKKING IN DUITSTALIGE LANDEN
ZELFBESCHIKKING IN DUITSTALIGE LANDEN
Politicoloog en theoloog Heribert Wasserberg, wonend in Duitsland en lid van de CLW, informeerde ons over de laatste ontwikkelingen na de uitspraak, in februari 2020, van het Constitutionele Hof in Karlsruhe. Dat schrapte toen het verbod op hulp bij zelfdoding waardoor Duitsland van de ene dag op de andere koploper werd op het gebied van stervenshulp.

“Na de uitspraak van het Duitse Hooggerechtshof is het belangrijkste vraagstuk hoe het recht op de eigen regie over het levenseinde kan worden gerealiseerd. Hoeveel hindernissen mogen er worden geplaatst voor degenen die zelf willen beslissen over hun levenseinde? “

Lees verder
JE MAG HET ZELF BESLISSEN
Hedy d’ Ancona schreef een column in de Linda van december 2020. Zij had het onder andere over het zelf mogen beslissen:

“Maar eigenlijk houd ik me véél meer bezig met de regie over mijn eigen dood dan met de ceremonie daarna. Ik ben actievoerder van het burgerinitiatief Voltooid Leven, lid van de Coöperatie Laatste Wil en ik vind dat je niet in een ondraaglijk, onomkeerbaar lijden verzeild hoeft te raken voordat je mag zeggen: “Ik heb wel lang genoeg geleefd.” Niet dat ik anderen probeer over te halen om er net zo over te denken; ik wil juist dat iedereen een vrijheid heeft om een keuze te maken. Of het nou gaat over euthanasie, abortus of het al dan niet willen doneren van je organen: je mag het zelf beslissen.“
VRAGEN DIE WERDEN GESTELD IN DE ALV
VRAGEN DIE WERDEN GESTELD IN DE ALV
Op de algemene ledenvergadering van 24 oktober 2020 kregen we via chat de volgende vragen en opmerkingen. Deze beantwoorden we hier op volgorde van binnenkomst.

Jaarcijfers 2019, voortaan graag met punten tussen de 1000-tallen

Gaan we doen.

Wanneer is er huiskamerbijeenkomst voor de regio Utrecht? Wacht er al lang op.

Huiskamerbijeenkomsten zijn gestagneerd vanwege de coronacrisis. Ze worden geleidelijk weer opgepakt en er komt een forum op de website.

Lees verder voor alle vragen
WEBSHOP
De CLW heeft een webshop ingericht.

Op dit moment kunt u het nieuwe boek Om de dooie dood niet! bestellen. U kunt 1, 2, 5 of 10 exemplaren van het boek ontvangen. En daar anderen een plezier mee doen. De prijzen ziet u in de webshop. Wilt u meer exemplaren? Graag! Stuurt u dan een bericht naar post@laatstewil.nu.

Binnenkort kunt u ook folders van de CLW bestellen. Deze zijn uiteraard kosteloos. Laat ons weten hoeveel folders u wilt bestellen. Het is fijn als u folders aan mensen in uw omgeving wilt uitdelen.
FILMS EN DOCUMENTAIRES
De website THE END is een verzamelplaats van binnen- en buitenlandse speelfilms, korte films en documentaires over het zelfgewilde levenseinde en meer. Klik hier om het aanbod te bekijken.
YOUTUBE KANAAL
YOUTUBE KANAAL
De Coöperatie Laatste Wil heeft een eigen videokanaal op YouTube, onder de naam: Coöperatie Laatste Wil. Programmamaker Eveline van Dijck heeft de filmpjes belangeloos voor de CLW gemaakt. Er komen steeds weer nieuwe video’s bij.

Bekijk ons YouTube Kanaal
COLOFON
Deze maandelijkse nieuwsbrief is een uitgave van de Coöperatie Laatste Wil. Dit is jaargang 2021 nummer 11.
ISSN: 2667-260X
Het volgende nummer verschijnt op 12 februari 2021.
CONTACT
Laatste Wil

Coöperatie Laatste Wil
Postbus 418
2000 AK Haarlem
Telefoonnummer: 085-130 16 45
E-mail: post@laatstewil.nu
Website: www.laatstewil.nu
Bankrekening: NL27 RABO 0318 2231 04

S Twitter
S Website
S Email
Ik wil me afmelden