Bekijk in de browser en klik hier voor groter lettertype.
Laatste Wil
Staat gedagvaard in Laatste Wil Proces!
Het is zover: vandaag heeft Coöperatie Laatste Wil een dagvaarding uitgebracht aan de Staat der Nederlanden. Inzet is de vraag of de overheid u het recht mag onthouden om over uw eigen levenseinde te beslissen.

Afgelopen jaar hebben het constitutioneel hof in Duitsland en in Oostenrijk het recht om zelf te beslissen over je levenseinde erkend. Met het Laatste Wil Proces is nu Nederland aan de beurt. De dagvaarding is een noodzakelijke stap om uw laatstewilmiddel ook in Nederland beschikbaar te maken voor wie daar om vraagt.
Vandaag in Den Haag
De dagvaarding is tevens het startschot voor een grootschalige publiekscampagne. In deze campagne spreken tal van bekende Nederlanders duidelijke taal over het recht op een menselijk einde in eigen regie. Deze BN-ers zijn allen lid van Laatste Wil.

Het merendeel van Nederland is het allang met ons eens dat laatstewilmiddelen legaal beschikbaar moeten zijn voor wie daar om vraagt. Met deze campagne laten we onze democratische meerderheid horen met de luide stem die daar bij past.

En hoe: 10 April (morgen) staat bijgaande advertentie prominent over een hele pagina in de Volkskrant. Daarna nemen onze eigen BN-ers het stokje over met een landelijke publiekscampagne in tal van tijdschriften en hun social media. De campagne wordt online ondersteund op Facebook.
Morgen in de Volkskrant
34 x Laatste Wil tot Wet
De staat der Nederlanden is gedagvaard door zo’n 34 afzonderlijke leden van Laatste Wil. Met hun persoonlijke verhalen maken zij duidelijk welke verschillende vormen van schade zij ondervinden van het overheidsbesluit om laatstewilmiddelen onbereikbaar te maken.

De dagvaarding vraagt de rechtbank te bepalen of de overheidsmaatregelen die hen het laatstewilmiddel onthouden wel rechtmatig zijn. Zo werken we op verschillende manieren naar uitspraken toe, die die maatregelen helpen terug te draaien.
Persconferentie Laatste Wil Proces om 10:00u vandaag.
Het bestuur van Laatste Wil houdt vandaag om 10:00u een online persconferentie waarin zij het Laatste Wil Proces en de nationale campagne uiteenzetten. U kunt hier het persbericht lezen dat daartoe aan de media is gestuurd.
Het brede maatschappelijke debat start hier
Met 24.000 leden kunnen we samen dat debat enorm versterken. Daarom verzoeken we u vriendelijk de Facebook-uitingen met de bekende Nederlanders te delen op uw eigen tijdlijn. Even op deze link klikken, eigen tekstje toevoegen en klaar is Kees. Hartelijk dank!
Bert van Herk, Belia van den Berg, Jos van Wijk, Petra de Jong, Ellen van der Bliek
CONTACT
Laatste Wil

Coöperatie Laatste Wil
Postbus 418
2000 AK Haarlem
Telefoonnummer: 085-130 16 45
E-mail: post@laatstewil.nu
Website: www.laatstewil.nu
Bankrekening: NL27 RABO 0318 2231 04

S Twitter
S Website
S Email
Ik wil me afmelden