Bekijk in de browser en klik hier voor groter lettertype.
Laatste Wil
Gevraagd: leden voor panel nieuwsbrief
Beste leden,

Om de maand ontvangt u een nieuwsbrief, tussendoor sturen we nieuwsflitsen. In ons bericht van januari jl. gaven we al aan te willen gaan starten met een panel.

Graag willen wij als redactieteam met leden van gedachten wisselen over onze berichtgeving.

Wilt u graag meedenken en uw visie delen?
Via deze link kunt u zich opgeven voor deelname aan het panel.
Wij zullen u gaan benaderen met vragen die maximaal vijf minuten van uw tijd in beslag nemen.

Namens het redactieteam alvast bedankt.
CLW in beroep tegen uitspraak: wél zelfbeschikking over eigen levenseinde!
Woensdag 14 december 2022 heeft de rechtbank de CLW in het ongelijk gesteld. Een grote teleurstelling voor iedereen die menselijk en waardig wenst te sterven op een zelfgekozen moment.

Afgelopen maandag heeft de CLW beroep aangetekend tegen de uitspraak van de rechtbank in Den Haag van 14 december 2022.

De rechtbank oordeelde weliswaar dat eenieder die dat vrijwillig en weloverwogen bepaalt het recht heeft om zelf te bepalen wanneer en hoe zijn leven wordt beëindigd, maar oordeelde ook dat de Staat daarop geen ontoelaatbare inbreuk maakt door het verbod op hulp bij zelfdoding onverkort te handhaven.

Lees verder
Politieke kleuren & doorwerking in de Eerste Kamer
De Provinciale Statenverkiezingen staan voor de deur; aanstaande woensdag 15 maart mogen wij onze voorkeur in het stemhokje aankruisen.

De verkiezingen zijn belangrijk omdat zij de samenstelling van de volksvertegenwoordigers van de provincie bepalen. Zij kiezen en controleren het dagelijks bestuur van de provincie. Misschien nog wel belangrijker; zij kiezen de leden van de Eerste Kamer. De Eerste Kamer verwerpt of neemt nieuwe wetsvoorstellen aan. Uitspraken van bewindslieden in debatten over een wetsvoorstel kunnen een rol spelen in toekomstige rechtszaken. Het debat in de Eerste Kamer maakt onderdeel uit van de wetsuitleg.

Voor de missie en doelstellingen van de CLW is het belangrijk om na te gaan wie wel of juist niet voorstander is ten aanzien van baas over eigen sterven.

Het redactieteam is op onderzoek uitgegaan. We hebben de politieke partijen benaderd met een paar vragen. Niet iedere politieke partij was benaderbaar en/of heeft een antwoord op onze vragen gegeven. We geven u een beeld van de ontvangen reacties en/of het partijprogramma.

Lees verder
CONTACT
Laatste Wil

Coöperatie Laatste Wil
Postbus 418
2000 AK Haarlem
Telefoonnummer: 085-130 16 45
E-mail: post@laatstewil.nu
Website: www.laatstewil.nu
Bankrekening: NL27 RABO 0318 2231 04

S Twitter
S Website
S Email
Ik wil me afmelden