Bekijk in de browser en klik hier voor groter lettertype.
Laatste Wil
VAN HET BESTUUR
Wat een dag, maandag 10.10.22, om niet meer te vergeten.

Wat een steun van onze leden voor het levenseinde in eigen regie.
Wat een aandacht van media voor deze zaak en voor de belangen van de individuele eisers.

Wat een brede steun van de samenleving voor ons proces tegen de Staat, voor ons streven dat het recht op zelfdoding ophoudt een schijnrecht te zijn. Wij willen geen belemmeringen meer die ons beletten om op een menselijke manier ons leven te eindigen als wij dat passend vinden.

Lees verder
LAATSTE WIL PROCES LAATSTE WIL PROCES
IN DE RECHTBANK EN DAARBUITEN
Op 10 oktober was de rechtszaak van het proces van de CLW tegen de Staat. Onze leden waren uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Sommigen namen plaats in de rechtbank van Den Haag. Anderen volgden het proces in het nabijgelegen NH-hotel. Hierbij een verslag van hun bevindingen.

In de morgen staat bij de Haagse rechtbank een lange rij voor de bewakingspoortjes. Je hoort geanimeerde gesprekken tussen CLW-leden. Binnen zitten drie rechters met de griffier achter de tafel met hun gezicht naar de zaal. Voor hen bevindt zich de vertegenwoordiging van de CLW: twee advocaten en bestuurders Jos van Wijk en Petra de Jong. Naast hen aan de andere kant zitten twee landsadvocaten van de Staat met hun beleidsmedewerkers. Daarachter het publiek. Aan de rechterkant de eisers van de CLW en aan de linkerkant op de eerste rij medewerkers van de ministeries en daarachter CLW-leden.

Rond dezelfde tijd vult de stoep voor het hotel zich met fietsen van leden van de CLW uit Den Haag en omstreken. Eensgezind gaan ze naar binnen waar de koffie met iets lekkers al voor hen klaarstaat. Via een livestream gaan zij de rechtszaak volgen om daarna voor de rechtbank te demonstreren voor het recht op een zelfgewild levenseinde.

Lees verder
LAATSTE WIL PROCES LAATSTE WIL PROCES
‘DE WETGEVER KAN NIET IEDEREEN PLEZIEREN’
Of het een historische dag was, zal nog moeten blijken. Maar het is maandag 10 oktober zeker gelukt om aandacht te vragen voor het recht op zelfregie bij het eigen levenseinde. Die dag vond namelijk het langverwachte Laatste Wil-proces tegen de Staat plaats. De rechtbank doet uiterlijk 14 december uitspraak.

CLW en 29 mede-eisers hebben de rechter gevraagd zich te buigen over de rechtmatigheid van de wijze waarop de Staat hulp bij zelfdoding verbiedt. Hiermee wordt zelfbeschikking bij het eigen levenseinde namelijk een schijnrecht: naasten
worden onnodig gecriminaliseerd en laatstewilmiddelen die een humane dood mogelijk maken zitten achter slot en grendel.

Naast enkele belangstellenden in de rechtszaal, verzamelden ongeveer 300 CLW-leden zich in hotel NH Den Haag. Zij volgden het proces via een livestream, met juridische duiding van advocaten Mark van Weeren en Emiel van Reydt. In de middag liep een grote groep van het hotel naar het Paleis van Justitie om daar symbolisch een hoed af te nemen. Hiermee werd eer betoond aan iedereen die heeft geleden onder de onverkorte handhaving van het verbod op hulp bij zelfdoding. Hierbij was veel pers aanwezig; onder andere Trouw, Het Parool, NU.nl, nos.nl, de Volkskrant, RTLNieuws, de Stentor en andere media hebben aandacht aan het proces besteed.

Lees verder
LAATSTE WIL PROCES LAATSTE WIL PROCES
WAT IS ROND 10 OKTOBER GEDAAN?
Na 9 april 2021, de dag waarop de CLW en 29 eisers de dagvaarding tegen de Nederlandse Staat indiende, kwam op 10 oktober 2022 het tweede bedrijf: de behandeling van de aanklacht door de rechter.

Over het verloop van de behandeling door de rechtbank valt nog niet veel te zeggen. Beide partijen hebben hun standpunt ingebracht en toegelicht. Nu is het wachten op het vonnis en de toelichting daartoe de rechtbank op (uiterlijk) 14 december 2022 wil uitbrengen.

Lees verder
LAATSTE WIL PROCES LAATSTE WIL PROCES
WILT U ONS STEUNEN ?
Op 10 oktober 2022 hebben 29 eisers en het bestuur, namens 47.000 leden en supporters, zich kunnen uitspreken in de Rechtbank in Den Haag. Onze advocaten verwoordden het zo: “Vandaag gaat het om het meest kostbare dat er is. Zo kostbaar dat het niet in geld is uit te drukken. En zo ontastbaar, dat men het niet kan bezitten maar er wel over kan en mag beschikken. Het gaat om het eigen leven. En het gaat om de eigen dood.”

Lees verder
OPINIE OPINIE
MENSEN HEBBEN HET RECHT OM OVER HUN LEVENSEINDE TE BESCHIKKEN
Op maandag 10 oktober was bij de rechtbank Den Haag de zitting in het proces van Coöperatie Laatste Wil (CLW) en een aantal belanghebbenden tegen de Staat der Nederlanden. Op het spel stond de strafbaarstelling van hulp bij zelfdoding in het Nederlandse Wetboek van Strafrecht. Volgens CLW en de andere eisers is die strafbaarstelling in strijd met het zelfbeschikkingsrecht dat door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens wordt beschermd.

In 2011 besliste het Europees Hof in Straatsburg dat ieder mens het recht heeft om zelf te bepalen op welk moment en op welke wijze hij of zij wil sterven. In Duitsland en Oostenrijk trokken rechters uit het zelfbeschikkingsrecht de conclusie dat de onbeperkte strafbaarstelling van hulp bij zelfdoding in strijd is met het recht van mensen om over hun eigen levenseinde te beschikken en daarbij hulp van anderen te vragen. CLW en de belanghebbenden eisen nu dat de Nederlandse rechter dezelfde uitspraak doet.

Lees verder
DANK, DANK, DANK !
DANK, DANK, DANK !
Maandag 10.10.22 hebben we een prachtige dag gehad in ons proces tegen de Staat. Dat is mogelijk gemaakt door een enorme inspanning van leden, vrijwilligers, donateurs, sympathisanten en ons servicebureau MEO (Lisa, Romy, Jan voor het Twitterverslag). Ook de diverse ondersteunende bedrijven op het gebied van het organiseren van dit evenement hebben ons fantastisch geholpen: Annemieke Hogenelst Projects & Events, en geluid door Minigigs, de begeleiding op het gebied van beveiliging en gezondheid, All4Events, het NH Hotel Den Haag Prinses Margrietplantsoen, de gemeente Den Haag en de politie.

Lees verder
WEBSHOP
De CLW heeft een webshop ingericht. Er zijn inmiddels meerdere boekjes die u kunt bestellen. Van het nieuwe boek “Om de dooie dood niet!” kunt u één of vijf exemplaren of een veelvoud daarvan bestellen. Mogelijk kunt u er anderen een plezier mee doen. Leden kunnen via de webshop de geprinte versie van het informatiepakket bestellen. Tenslotte kunt u ook folders van de CLW bestellen. Deze zijn uiteraard kosteloos. Laat ons weten hoeveel u er wilt. Het is fijn als u deze folders aan mensen in uw omgeving wilt uitdelen.

Webshop
FILMS, DOCUMENTAIRES EN PODCASTS
De website THE END is een verzamelplaats van binnen- en buitenlandse speelfilms, korte films en documentaires over het zelf gewilde levenseinde en meer. Klik hier om het aanbod te bekijken.

Podcast Voltooid Leven (België)
Spotify 
Apple Podcast

Podcast Café Doodnormaal dé podcast (NVVE Jongeren)
Spotify
Apple Podcast
YOUTUBE KANAAL
YOUTUBE KANAAL
De Coöperatie Laatste Wil heeft een eigen videokanaal op YouTube, onder de naam: Coöperatie Laatste Wil. Programmamaker Eveline van Dijck heeft de filmpjes belangeloos voor de CLW gemaakt.
Er komen steeds weer nieuwe video’s bij.

Bekijk ons YouTube kanaal
CONTACT
Laatste Wil

Coöperatie Laatste Wil
Postbus 418
2000 AK Haarlem
Telefoonnummer: 085-130 16 45
E-mail: post@laatstewil.nu
Website: www.laatstewil.nu
Bankrekening: NL27 RABO 0318 2231 04

S Twitter
S Website
S Email
Ik wil me afmelden