Bekijk in de browser en klik hier voor groter lettertype.
Laatste Wil
VAN HET BESTUUR: FEITEN EN FABELS
In de afgelopen roerige weken verschenen veel berichten in de media over middel X. Veel leden zullen zich de afgelopen weken hebben geërgerd aan misvattingen, halve waarheden en pertinente leugens, maar kregen misschien ook twijfels. Dr. Petra de Jong, lid van het bestuur, behandelt wat feiten en fabels over natriumazide (middel X).

Lees verder
NITSCHKE VERSUS CHABOT OVER NATRIUMAZIDE
Op 29 oktober jl. publiceerde psychiater Boudewijn Chabot in NRC een artikel met de titel “Ik kan niet genoeg waarschuwen voor Middel X”. Philip Nitschke, redacteur van Handboek De Vredige Pil was woedend op zijn medeactivist. In zijn blog schreef hij: “In een mogelijk wanhopige poging om nog relevant te zijn in dit debat, schoot Boudewijn Chabot niet alleen op de Coöperatie Laatste Wil (CLW), hij probeerde ook de organisatie regelrecht tot zinken te brengen. Daarbij heeft hij de feiten verdraaid en het debat en de belanghebbenden armer achtergelaten.”

Lees verder
ALS O.M. ZOU IK MAAR NIET ROEREN IN DAT WESPENNEST
ALS O.M. ZOU IK MAAR NIET ROEREN IN DAT WESPENNEST
In het begin lag Bert Keizer (1947), niet alleen arts bij het Expertisecentrum Euthanasie maar ook filosoof, specialist ouderengeneeskunde en schrijver, er nachten van wakker als hij iemand euthanasie zou geven. Nu geeft het hem een voldaan gevoel om patiënten uit hun lijden te helpen want het gaat altijd echt om mensen in rotsituaties. Mensen met een voltooid leven helpt hij minder graag, zo stelt hij in zijn boek Voltooid. Nieuw licht op een zelfgekozen dood. Zij zouden voor hun levenseinde niet moeten bonken op de muur van de overheid maar het zelf moeten doen. Om dat mogelijk te maken werd hij lid van de CLW en is hij bereid dit interview te geven. Ook de initiatiefwet Voltooid Leven, hoe gebrekkig ook, ziet hij als een duwende kracht in de goede richting. We leven nu eenmaal in een tijd waarin we anders tegen de dood aankijken en ons sterven zelf willen regelen.

Lees verder
GESPREK TUSSEN BERT KEIZER EN HANS VAN DAM
GESPREK TUSSEN BERT KEIZER EN HANS VAN DAM
"Over euthanasie raak je nooit uitgepraat,’’ reageert Bert Keizer op het verzoek van Argus (John Jansen van Galen) om een gesprek over dit onderwerp, en Hans van Dam valt hem bij. Graag vervoegen ze zich in Eye aan het IJ in Amsterdam. Van Dam (1957) is docent/consulent hersenletsel en schrijft een boek over de pil van Drion. Keizer (1947) was verpleeghuisarts, is columnist van Trouw, werkt bij het Expertisecentrum Euthanasie, maar spreekt voor eigen rekening. Buiten stagneert de kabinetsformatie onder meer over het ‘voltooid leven’.

Lees verder
UIT HET MOTIVACTION ONDERZOEK: MIDDELEN EN VEILIGHEID
Op 16 september bracht het bestuur de uitkomsten van het nieuwe Motivaction onderzoek naar buiten. Van de 74% van de Nederlanders die positief staat tegenover de beschikbaarheid van een laatstewilmiddel wil 50%, onder wie vooral jongeren, dat alleen onder bepaalde voorwaarden. Om welke bezwaren gaat het?

Lees verder
EUTHANASIE IN DE PSYCHIATRIE DOET ALARMBELLEN RINKELEN
EUTHANASIE IN DE PSYCHIATRIE DOET ALARMBELLEN RINKELEN
Waarom worden mensen met een psychiatrische ziekte zo vaak uitgesloten van euthanasie? Na 130 consultaties over een euthanasieverzoek op psychiatrische grondslag vraagt SCEN-psychiater Ardaan de Boer (77) zich dit nog steeds af. Hij ziet geen verschil tussen lichamelijk en geestelijk lijden. Juist in de psychiatrie speelt dat mensen niet verder kunnen of willen leven en vragen om hulp bij zelfdoding. Wat doen deze mensen als de toegang naar euthanasie voor hen afgesloten is? Als het over actieve levensbeëindiging gaat, heeft de psychiatrie een aparte status, aldus dr. mr. A.P. de Boer.

Lees verder
DE MAN DIE EVEN DOOD WILDE
DE MAN DIE EVEN DOOD WILDE
Marc Petit is de laatste jaren intensief betrokken bij organisaties die zich inzetten voor mensen die een beroep moeten doen op langdurige zorg. Tevens is hij belangenbehartiger voor het zelfgekozen levenseinde. Hij was medeauteur van Alzheimer onderzocht en Leven en Liefhebben met dementie en auteur van Groen licht, hoe Fleur haar goede doel bereikt. En hij is voorzitter van het Steunfonds Laatste Wil. In oktober kwam een nieuw boek van zijn hand: De man die even dood wilde.

Lees verder
WEBSHOP
De CLW heeft een webshop ingericht. Er zijn inmiddels meerdere boekjes die u kunt bestellen. Van het nieuwe boek Om de dooie dood niet! kunt u 1 of 5 exemplaren of een veelvoud daarvan bestellen. Mogelijk kunt u er anderen een plezier mee doen. Leden kunnen ook via de webshop de geprinte versie van het informatiepakket bestellen.

Tenslotte kunt u ook folders van de CLW bestellen. Deze zijn uiteraard kosteloos. Laat ons weten hoeveel u er wilt bestellen. Het is fijn als u deze folders aan mensen in uw omgeving wilt uitdelen.
FILMS, YOUTUBE EN PODCASTS
FILMS, YOUTUBE EN PODCASTS
Op onze pagina films, YouTube en podcasts vindt u de laatste documentaires, films en podcasts.

De Coöperatie Laatste Wil heeft een eigen videokanaal op YouTube, onder de naam: Coöperatie Laatste Wil. Programmamaker Eveline van Dijck heeft de filmpjes belangeloos voor de CLW gemaakt. Er komen steeds weer nieuwe video’s bij.
Bekijk ons YouTube Kanaal
CONTACT
Laatste Wil

Coöperatie Laatste Wil
Postbus 418
2000 AK Haarlem
Telefoonnummer: 085-130 16 45
E-mail: post@laatstewil.nu
Website: www.laatstewil.nu
Bankrekening: NL27 RABO 0318 2231 04

S Twitter
S Website
S Email
Ik wil me afmelden