Bekijk in de browser en klik hier voor groter lettertype.
Laatste Wil
VAN HET BESTUUR
De regionale bijeenkomsten zijn weer begonnen. Gingen deze in de afgelopen periode via het internet, nu kan dat weer fysiek. En wat heerlijk is dat dan om elkaar weer te zien, te spreken, in de ogen te kunnen kijken en de dynamiek van een bijeenkomst te ervaren.

In de lopende cyclus van bijeenkomsten staan we stil bij de autonome route en dat waar de CLW voor staat. Natuurlijk is er volop ruimte voor de actualiteit. Leden hebben veel vragen en opmerkingen. Ze zijn ook met elkaar in gesprek, zowel bij de inloop van de bijeenkomst als in de pauze en na afloop. We willen er ook graag alle aandacht voor hebben, voor die gesprekken.

En dan is er in de pauze een meneer die op mij afkomt …

“Dit is mijn laatste bijeenkomst van de CLW, vrijdag stap ik eruit.

Lees verder
LAATSTE WIL MANIFEST
LAATSTE WIL MANIFEST
Ellen van der Bliek

Het was een jaar vol tumult voor de CLW. Nog nooit was er in de media zoveel aandacht voor sterven in eigen regie als in het afgelopen jaar. En eigenlijk is dat goed nieuws. We kunnen er niet meer omheen: doodgaan hoort bij het leven en dient besproken te worden en goed geregeld. We kunnen ook niet meer om de cijfers heen. Al jarenlang vinden Nederlanders – ca. 66 tot 74% - dat zij het zélf voor het zeggen hebben. Ook de politiek kan hier niet meer omheen. Al doen sommige politieke partijen nog zo hun best om verdeeldheid te zaaien en die te blijven cultiveren. Het huidige coalitieakkoord bepaalt dat over medisch-ethische zaken vrij gestemd zal worden “want de mening in de samenleving is hierover verdeeld”. Maar dat laatste is een onjuiste stelling. De kloof zit nu juist tussen wat de Nederlander wil en wat de politiek niet wil horen.

Lees verder
‘ONDER DE RADAR VAN HET BESTUUR’
Dit is een moeilijk bericht. Wij hadden nooit gedacht dat het bestuur een dergelijk bericht zou hoeven sturen naar u, onze leden.

In de loop van 2021 bleek dat het Openbaar Ministerie twee onderzoeken uitvoert naar de verstrekking van laatstewilmiddelen. Het ene onderzoek met codenaam Condor gaat over een mogelijk crimineel samenwerkingsverband binnen de CLW. Het andere onderzoek genaamd Helian betreft individuele personen die mogelijk laatstewilmiddelen zouden verstrekken.

De huiszoekingen bij Jos van Wijk en Petra de Jong waren onderdeel van Condor, evenals de langdurige verhoren waar alle CLW-bestuursleden aan onderworpen zijn. Uit onderzoek Helian kent u de verhalen over bijvoorbeeld huiszoeking bij en arrestatie van Alex S. uit Eindhoven. In het kader van Helian zijn echter veel meer personen bezocht en verhoord.
Lees verder
NIEUWE KANDIDAAT-BESTUURSLEDEN
NIEUWE KANDIDAAT-BESTUURSLEDEN
In november deed Jos van Wijk namens Petra de Jong en hemzelf een oproep aan leden om zich te melden als kandidaat-bestuurslid vanwege het aanstaande aftreden van beiden.

En die reacties kwamen: 17 reacties, veel meer dan wij hadden verwacht. Allemaal heel betrokken mensen, deskundig op heel verschillende terreinen. De drie blijvende bestuursleden (Belia van den Berg, Ellen van der Bliek en Bert van Herk) hebben deze reacties gelezen en vijf kandidaten geselecteerd. Met ieder van hen hebben wij per Teams een kennismakingsgesprek gehad. Alle vijf vonden wij zeer geschikt.

Lees verder
ZIJ EN WIJ… OF WIJ ALLEMAAL?
ZIJ EN WIJ… OF WIJ ALLEMAAL?
Bert van Herk

Op 8 februari jl. nam ik deel aan een digitale bijeenkomst over de Landelijke Agenda Suïcidepreventie van 113online. Samen met 700 andere deelnemers, onder wie vooral jongeren die enorm gedreven zijn om (jonge) mensen af te houden van zelfdoding. In de chat zag ik dat veel deelnemers zeiden dat zij een of meer pogingen tot zelfdoding hadden gedaan. Dat maakte hun betrokkenheid nog groter.

Lees verder
DE TOEKOMST VAN HUISKAMERGESPREKKEN
DE TOEKOMST VAN HUISKAMERGESPREKKEN
Bij de start van de huiskamergesprekken was het doel om leden de gelegenheid te bieden met elkaar te praten over alles wat hen bezighoudt rond sterven in eigen regie. Daaronder viel van begin af aan ook het delen van informatie over laatstewilmiddelen, de voorzorgen daaromheen, de voorbereiding van naasten, het gebruik en ook de verkrijgbaarheid. Sterven in eigen regie noemen we ook wel ‘de autonome route’. Een persoon kiest zelf en handelt zelf. Ook bij de opzet van de huiskamergesprekken stond autonomie voorop. Er werd weliswaar informatie gedeeld, maar alle daaruit voortvloeiende keuzes en acties zijn aan de persoon zelf, daar gaat de CLW niet over en daar faciliteert de CLW niet in.

Lees verder
NVVE EN DE VERSCHILLENDE ROUTES
NVVE EN DE VERSCHILLENDE ROUTES
Jacques Knops

Dit jaar is het eerste kwartaalnummer van Relevant, het opiniemagazine van de NVVE, volledig gewijd aan de Nederlandse euthanasiewet. Die kwam mede dankzij deze vereniging tot stand, dus alle reden om trots te zijn. Na twintig jaar blijkt deze wet een waardevolle verworvenheid die garant staat voor een transparante en zorgvuldige uitwerking.

Lees verder
REGIONALE BIJEENKOMSTEN
REGIONALE BIJEENKOMSTEN
Op maandag 21 februari jl. heeft het bestuur de regionale bijeenkomsten in fysieke vorm, deze keer in Roermond, weer opgepakt. Na de digitale bijeenkomsten in 2020 en 2021 zijn we erg blij dat we het echte samenkomen weer mogen en kunnen organiseren.

De planning voor de komende maanden is dat er elke twee weken op de maandagmiddag een regionale bijeenkomst wordt gehouden, iedere keer voor een specifiek postcodegebied, zoals bijvoorbeeld recent voor de provincie Limburg.

Leden krijgen een uitnodiging voor het gebied waar ze wonen. U kunt dus afwachten wanneer een uitnodiging met de mail binnenkomt.
SPREKERSHOEK CLW
SPREKERSHOEK CLW
Het bestuur is een aantal projecten aan het opstarten. We willen bijvoorbeeld lezingen gaan houden bij allerhande organisaties waar men meer wil weten over de autonome route en waar de CLW voor staat. We denken bijvoorbeeld aan afdelingen van ouderenbonden, aan opleidingen en professionals, organisaties in de zorg en serviceclubs. De opleidingen in de zorg willen we verrijken met workshops en we denken aan nascholing voor zorgprofessionals. Steeds gaat het om presenteren in interactie met de toehoorders, vaak met nagesprekken.

Lees verder
KORT NIEUWS
KORT NIEUWS
Hedy d’Ancona schreef: “Huib Drion was een van de eerste mannelijke leden van Man Vrouw Maatschappij. Zijn idee van zelfbeschikking aan het einde van het leven vonden wij in die jaren zeventig – ook al waren we er als jonge vrouwen nog helemaal niet mee bezig – volkomen vanzelfsprekend. Het idee heeft me nooit meer losgelaten.” (Relevant, februari 2022)
 


Wim van Dijk stuurde een open brief. Zie zijn website: www.nieuwedemocratie.com
WEBSHOP
De CLW heeft een webshop ingericht. Er zijn inmiddels meerdere boekjes die u kunt bestellen. Van het nieuwe boek Om de dooie dood niet! kunt u 1 of 5 exemplaren of een veelvoud daarvan bestellen. Mogelijk kunt u er anderen een plezier mee doen. Leden kunnen ook via de webshop de geprinte versie van het informatiepakket bestellen.

Tenslotte kunt u ook folders van de CLW bestellen. Deze zijn uiteraard kosteloos. Laat ons weten hoeveel u er wilt. Het is fijn als u deze folders aan mensen in uw omgeving wilt uitdelen.

Webshop
FILMS EN DOCUMENTAIRES
De website THE END is een verzamelplaats van binnen- en buitenlandse speelfilms, korte films en documentaires over het zelf gewilde levenseinde en meer. Klik hier om het aanbod te bekijken.
YOUTUBE KANAAL
YOUTUBE KANAAL
De Coöperatie Laatste Wil heeft een eigen videokanaal op YouTube, onder de naam: Coöperatie Laatste Wil. Programmamaker Eveline van Dijck heeft de filmpjes belangeloos voor de CLW gemaakt. Er komen steeds weer nieuwe video’s bij.

Bekijk ons YouTube kanaal
CONTACT
Laatste Wil

Coöperatie Laatste Wil
Postbus 418
2000 AK Haarlem
Telefoonnummer: 085-130 16 45
E-mail: post@laatstewil.nu
Website: www.laatstewil.nu
Bankrekening: NL27 RABO 0318 2231 04

S Twitter
S Website
S Email
Ik wil me afmelden