Bekijk in de browser en klik hier voor groter lettertype.
Laatste Wil
BESTUUR BESTUUR
VAN HET BESTUUR
Beste leden, 

In de afgelopen maanden ontving u berichten over wijzigingen in de bestuurssamenstelling. Wij begrijpen dat dit enige onrust teweeg heeft gebracht. Hierover gaan we graag met u in gesprek tijdens de algemene ledenvergadering. In mei ontvangt u een uitnodiging. We verzoeken u voorafgaand vragen met ons te delen.

Positieve ontwikkelingen 
Ondertussen zet het bestuur de CLW-missie onverminderd voort. Zo gingen we in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank die het verbod op hulp bij zelfdoding handhaafde.

Lees verder
OVER DE GRENS OVER DE GRENS
ITALIË EN FRANKRIJK
Jacques Knops

Onlangs tekende de CLW beroep aan bij de Hoge Raad tegen de uitspraak van de rechtbank in Den Haag op 14 december 2022. Deze vond bescherming van het leven belangrijker dan zelfbeschikking over het levenseinde en oordeelde dat strafbaarheid van hulp bij zelfdoding terecht is. Onder bepaalde voorwaarden kunnen Nederlanders immers een beroep doen op euthanasie.

We gaan dus door met de strijd voor een zelfgekozen levenseinde. En realiseren ons tegelijkertijd dat in andere landen zelfs euthanasie, het opzettelijk beëindigen van het leven van een patiënt door een arts, nog steeds strafbaar is. Zo ook in Italië en Frankrijk.

Lees verder
UIT DE PRAKTIJK UIT DE PRAKTIJK
VAN GETUIGE TOT POTENTIEEL CRIMINEEL
Ank van Rijnsoever

Wetgeving met ruimte voor interpretatie of zelfs lacunes leidt tot problemen. Zo is artikel 294 van het Wetboek van Strafrecht over hulp bij zelfdoding een mijnenveld. Die hulp is nog verboden. Maar in de praktijk blijkt dat ook het enkel en alleen als getuige aanwezig zijn bij een zelfdoding – wettelijk niet verboden – reden kan zijn voor onbarmhartig en willekeurig optreden door politie en justitie, met een beroep op (vermeende) protocollen. Regelmatig bereiken de Coöperatie Laatste Wil schrijnende verhalen over de manier waarop zulke getuigen daar slachtoffer van worden. Verhalen waaruit blijkt dat er soms van fatsoenlijk en empathisch optreden niet of nauwelijks sprake is waardoor veel menselijk leed wordt aangericht. In de rubriek ‘Uit de praktijk’ willen wij daarvan verslag doen.
Dit keer het relaas van oud-huisarts Lugtmeier.

Het was niet de eerste keer dat gepensioneerd huisarts Kees Lugtmeier (85) getuige was van een zelfdoding. Dat gebeurde al tweemaal eerder, toen met een correcte afwikkeling. Maar deze keer, op 17 oktober 2022, werd het een gebeurtenis met schokkend vervolg. Ditmaal werd getuige Lugtmeier behandeld als een potentiële crimineel.

Lees verder
Opinie Opinie
TE VROEG DODEN OF IN LIEFDE LATEN GAAN?
TE VROEG DODEN OF IN LIEFDE LATEN GAAN?
Lidy Schoon

“Een voltooid leven beëindigen, moet dat kunnen?” Met deze vraag reageren de theologen Ouwerkerk en Borgman op de uitkomst van een opiniepeiling van Trouw. Die liet zien dat 60 procent van de Nederlanders voorstander is van een wet die stervenshulp mogelijk maakt voor ouderen die hun leven voltooid vinden en niet uitzichtloos lijden. Die meerderheid vindt ook dat elke Nederlander moet kunnen beschikken over een stervensmiddel.
Deze uitkomst schoot de theologen kennelijk in het verkeerde keelgat want zij keren zich nogal fel tegen de zelfbeschikking over het eigen sterven.

De twee leden van het Theologisch elftal staven hun betoog met het onderzoek van de zorgethici Els van Wijngaarden en Carlo Leget, hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek. Wie bekend is met de zorgethiek ziet duidelijke overeenkomsten met de theologische argumentatie.

Lees verder
WEBSHOP
De CLW heeft een webshop ingericht. Er zijn inmiddels meerdere boekjes die u kunt bestellen. Van het boek “Om de dooie dood niet!” kunt u één of vijf exemplaren of een veelvoud daarvan bestellen. Mogelijk kunt u er anderen een plezier mee doen. Leden kunnen via de webshop de geprinte versie van het informatiepakket bestellen. Tenslotte kunt u ook folders van de CLW bestellen. Deze zijn uiteraard kosteloos. Laat ons weten hoeveel u er wilt. Het is fijn als u deze folders aan mensen in uw omgeving wilt uitdelen.

Webshop
FILMS, DOCUMENTAIRES EN PODCASTS
De website THE END is een verzamelplaats van binnen- en buitenlandse speelfilms, korte films en documentaires over het zelf gewilde levenseinde en meer. Klik hier om het aanbod te bekijken.

Podcast Voltooid Leven (België)
Spotify
Apple Podcast

Podcast Café Doodnormaal dé podcast (NVVE Jongeren)
Spotify
Apple Podcast
YOUTUBE KANAAL
YOUTUBE KANAAL
De Coöperatie Laatste Wil heeft een eigen videokanaal op YouTube, onder de naam: Coöperatie Laatste Wil. Programmamaker Eveline van Dijck heeft de filmpjes belangeloos voor de CLW gemaakt.
Er komen steeds weer nieuwe video’s bij.

Bekijk ons YouTube kanaal
CONTACT
Laatste Wil

Coöperatie Laatste Wil
Postbus 418
2000 AK Haarlem
Telefoonnummer: 085-130 16 45
E-mail: post@laatstewil.nu
Website: www.laatstewil.nu
Bankrekening: NL27 RABO 0318 2231 04

S Twitter
S Website
S Email
Ik wil me afmelden