Bekijk in de browser en klik hier voor groter lettertype.
Laatste Wil
DE EERSTE DAPPERE BURGER KOMT VOOR DE RECHTBANK
Op woensdag 15 februari moet Alex Schot verschijnen voor de drievoudige rechtbank in Den Bosch. Hij zou aan honderden mensen het levenseindemiddel hebben geleverd. Ook wordt hij gelinkt aan 33 zelfdodingen.

Bij deze zogeheten regiezitting gaat het alleen over de voorbereiding van de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak. Deze zal plaatsvinden op 12 juli 2023.
Om Alex morele steun te bieden, zullen leden van de Steungroep Dappere Burgers (SDB) op de publieke tribune aanwezig zijn.

De SDB is opgericht in 2021 - niet onder de paraplu van de CLW - om de dapperen te steunen die vervolgd worden door het OM vanwege overtreding van het verbod op hulp bij zelfdoding. Hiertoe wil de SDB alle desbetreffende komende rechtszaken gaan volgen.

Op woensdag 15 februari verzamelen de leden van de SDB zich om 08.15 uur voor een demonstratieve optocht van 15 minuten naar de rechtbank. Omdat zij op de openbare weg lopen, zal de politie hen begeleiden om alles veilig te laten verlopen. Informatie is te vinden bij www.steungroepdappereburgers.nl

Er kunnen 80 mensen in de rechtszaal. De rechtbank richt nog een aparte ruimte in met een videoverbinding met eveneens 80 plekken. Tot nu toe heeft de SDB 55 aanmeldingen.
CONTACT
Laatste Wil

Coöperatie Laatste Wil
Postbus 418
2000 AK Haarlem
Telefoonnummer: 085-130 16 45
E-mail: post@laatstewil.nu
Website: www.laatstewil.nu
Bankrekening: NL27 RABO 0318 2231 04

S Twitter
S Website
S Email
Ik wil me afmelden