Bekijk in de browser en klik hier voor groter lettertype.
Laatste Wil
VAN DE VOORZITTER
VAN DE VOORZITTER

Beste leden,

De afgelopen periode is er weer veel gebeurd.
Een belangrijk moment was natuurlijk op 18 november 2023 de algemene ledenvergadering. Tijdens deze ALV hebben we nog twee jaarrekeningen – van 2021 en 2022 – vastgesteld, waardoor we op dit moment ‘bij zijn’ op het financiële terrein. Een belangrijke zaak. Sprekend over geld is het ook belangrijk te melden dat een mogelijk nieuwe penningmeester vanaf februari bij ons gaat meelopen.

Daar ben ik persoonlijk bijzonder verguld mee, want het betekent dat er uitzicht is op het achter me laten van een dubbeltaak. Vanzelfsprekend wordt u hierover in de loop van 2024 nader geïnformeerd en er uiteindelijk ook bij betrokken zodra een formele kandidaat door de raad van toezicht aan de ALV wordt voorgedragen.

Lees verder
TERUGBLIK TERUGBLIK
JUBILEUM-ALV 2023
Op de afgelopen ALV was het goed te constateren dat de CLW niets aan kracht heeft ingeboet en dat het nieuwe bestuur voortvarend doorgaat met zijn strijd voor een autonoom levenseinde.

Voorzitter Rob van Doorn opende met de verheugende mededeling dat de afgelopen publiciteitscampagne duizend nieuwe leden opleverde zodat de teller bijna weer op 30.000 staat. Hij roept de leden op om op verjaardagen en dergelijke de doelen van de CLW aan te kaarten. Zelf doet hij dit ook en het leverde hem meerdere aanmeldingen op.
Als eerste gastspreker mocht Hans Peltenburg een oproep doen aan de leden in het bezit van middel X om zich aan te sluiten bij zijn Steungroep Dappere Burgers. Doel is om hen te steunen die vervolgd worden voor het leveren, of het faciliteren daarvan, van een legaal levenseindemiddel.

Lees verder
INTERVIEW INTERVIEW
‘SAMEN HET LEVEN GENOTEN EN TOCH ALLEEN DOOD’
‘SAMEN HET LEVEN GENOTEN EN TOCH ALLEEN DOOD’
JACQUES KNOPS

Onno Bosma verloor in 2019 zijn geliefde partner Ella Vogelaar door zelfdoding. Hij beschrijft in zijn boek De jas met alle kleuren (Ambo/Antos, 2023) hoe Ella steeds meer ging lijden aan depressies en twijfel aan zichzelf. Hij schetst openhartig hoe dit proces is verlopen en welke rol hij daar zelf in speelde.

Dit boek maakt duidelijk hoe lastig het is om te komen tot een zelfgekozen levenseinde bij psychisch lijden.

Lees verder
LEDEN AAN HET WOORD LEDEN AAN HET WOORD
‘ZOEK PROFESSIONALS BINNEN DE CLW’
BERTIE FOKKELMAN

In haar werkende leven was Truus Bos (76), CLW-lid van het eerste uur, onder andere bedrijfsmaatschappelijk werker, maar zelf noemt deze activiste zich liever een luis in de pels.

Tien jaar geleden sloot ze zich aan bij de coöperatie omdat de eigen regie en de eigen verantwoordelijkheid haar erg aanspraken. En ze wilde middel X. Het bezit daarvan gaf haar veel rust toen ze, mede door een auto-ongeluk, te maken kreeg met allerlei beperkingen. Haar inbreng in de maatschappij is daardoor minder dan ze zou willen, maar ze doet wat ze kan. Ook voor Laatste Wil. Toch vertelde ze in de afgelopen ALV dat ze op het punt gestaan heeft haar lidmaatschap op te zeggen.

Lees verder
PODCAST PODCAST
LUISTER NU NAAR DE PODCAST VAN COÖPERATIE LAATSTE WIL
Hoewel alle Nederlandse burgers op papier zelfbeschikkingsrecht hebben, ontbreekt dit bij een onlosmakelijk onderdeel van het leven: de dood. In onze nieuwe podcastserie gaan we hierover in dialoog met spraakmakende gasten.

In de podcasts interviewen Rob van Doorn en Bert Homan, voorzitter en bestuurslid van Coöperatie Laatste Wil, bekende leden zoals Loes Luca, Alexander Pechtold en Martje van der Brug over hun kijk op het zelfbeschikkingsrecht.

Lees verder
WEBSHOP
De CLW heeft een webshop ingericht. Er zijn inmiddels meerdere boekjes die u kunt bestellen. Van het boek “Om de dooie dood niet!” kunt u één of vijf exemplaren of een veelvoud daarvan bestellen. Mogelijk kunt u er anderen een plezier mee doen. Leden kunnen via de webshop de geprinte versie van het informatiepakket bestellen. Tenslotte kunt u ook folders van de CLW bestellen. Deze zijn uiteraard kosteloos. Laat ons weten hoeveel u er wilt. Het is fijn als u deze folders aan mensen in uw omgeving wilt uitdelen.

Webshop
FILMS, DOCUMENTAIRES EN PODCASTS
De website THE END is een verzamelplaats van binnen- en buitenlandse speelfilms, korte films en documentaires over het zelf gewilde levenseinde en meer. Klik hier om het aanbod te bekijken.

Podcast Voltooid Leven (België)
Spotify
Apple Podcast

Podcast Café Doodnormaal dé podcast (NVVE Jongeren)
Spotify
Apple Podcast
YOUTUBE KANAAL
YOUTUBE KANAAL
De Coöperatie Laatste Wil heeft een eigen videokanaal op YouTube, onder de naam: Coöperatie Laatste Wil. Programmamaker Eveline van Dijck heeft de filmpjes belangeloos voor de CLW gemaakt.
Er komen steeds weer nieuwe video’s bij.

Bekijk ons YouTube kanaal
COLOFON
Uitgave van Coöperatie Laatste Wil

Redactie
Bertie Fokkelman
Jacques Knops
Ank van Rijnsoever
Lidy Schoon
Jaap Wolzak

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 25 april 2024
Vormgeving
MEO

Contact
Mailadres: redactienieuwsbrief@laatstewil.nu

Bijdragen voor de nieuwsbrief zijn
zeer welkom.
CONTACT
Laatste Wil

Coöperatie Laatste Wil
Postbus 418
2000 AK Haarlem
Telefoonnummer: 085-130 16 45
E-mail: post@laatstewil.nu
Website: www.laatstewil.nu
Bankrekening: NL27 RABO 0318 2231 04

S Twitter
S Website
S Email
Ik wil me afmelden