Bekijk in de browser en klik hier voor groter lettertype.
Laatste Wil
Aftreding Bert van Herk als bestuurslid
Geachte leden en andere geïnteresseerden,

Namens de Raad van Toezicht van CLW bericht ik dat Bert van Herk ons heeft laten weten dat hij zijn functie in het bestuur van CLW met ingang van 1 maart op eigen verzoek neerlegt.

Dit is bijzonder spijtig, maar wij respecteren de beslissing van Bert.

Wij danken hem voor zijn tomeloze inzet en zijn enorme betrokkenheid bij de coöperatie.
Zijn kennis van de materie is voor ons van grote waarde.
We hebben de andere bestuursleden bereid gevonden om voorlopig zijn functie over te nemen.

Het is nu in de komende tijd aan de Raad van Toezicht om, conform de statuten, een
sollicitatieronde te starten om bij een eerstvolgende ALV potentiële bestuursleden voor
benoeming te kunnen presenteren.


Met vriendelijke groeten,

Guusta Huizer-Boehmer
Voorzitter Raad van Toezicht CLW
CONTACT
Laatste Wil

Coöperatie Laatste Wil
Postbus 418
2000 AK Haarlem
Telefoonnummer: 085-130 16 45
E-mail: post@laatstewil.nu
Website: www.laatstewil.nu
Bankrekening: NL27 RABO 0318 2231 04

S Twitter
S Website
S Email
Ik wil me afmelden