Bekijk in de browser en klik hier voor groter lettertype.
Laatste Wil
VAN HET BESTUUR
De kiezer weet het al. Nu de politieke partijen nog.

Na de lancering van de StemWijzer op 10 februari 2021 was er meteen al een enorme belangstelling, met een opvallend resultaat:

83% van de kiezers vindt dat mensen hulp moeten krijgen bij zelfdoding als zij hun leven voltooid vinden.  

Deze mening gaat aanzienlijk verder dan de standpunten van de partijen, die nog steeds krampachtig vasthouden aan toetsing door een autoriteit en dus van geen eigen regie willen weten.

Bovendien vindt de kiezer dit onderwerp veel belangrijker dan de partijen. Hij plaatst het prominent in de top drie van belangrijke onderwerpen van de StemWijzer, terwijl in de verkiezingsprogramma’s de zelfgekozen dood vaak onderaan de lijst van standpunten bungelt.

De kiezer lijkt het onderwerp niet te benaderen vanuit regels en toetsing, maar ziet zich als een mondige consument met recht op zelfbeschikking. Het veto van de arts of van de levenseindebegeleider lijkt een rudiment te worden van een wet- en regelgeving die gebaseerd is op verouderde christelijke waarden. Zoals het - grappig genoeg - ook in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens staat opgeschreven. Maar dat terzijde.

Dit alles is niet nieuw. De politiek loopt immers per definitie achter de kiezer aan, daar voor de kiezer uit lopen al snel stemmen kost. Zelfs de toenmalige senator Barack Obama ging zich pas voor het homohuwelijk inspannen toen de publieke opinie dat op de agenda zette.
MAAK JE LAATSTE WIL WET
MAAK JE LAATSTE WIL WET
Het staat inmiddels vast: de meerderheid van de Nederlanders vindt dat mensen zelf mogen beslissen over hun levenseinde. En dan het liefst: een menselijk levenseinde.

Politieke partijen willen daar nog niet aan. Ook als driekwart van hun kiezers het met de CLW eens zijn.

Inmiddels zijn er ook steeds meer leden die onze boodschap luid en duidelijk naar buiten brengen. Zoals actrice Loes Luca, arts en neurobioloog Dick Swaab, journalist Barbara van Beukering en acteur Gijs de Lange. En nog veel andere mensen. Lees wat zij te vertellen hebben. Aan onze leden en aan rest van Nederland.
MENEER JANSEN KRIJGT VEEL BIJVAL
MENEER JANSEN KRIJGT VEEL BIJVAL
De afgelopen weken konden Nederlanders meedoen aan een anonieme online dialoog over sterven. Hiermee wilde de Coöperatie Laatste Wil zoveel mogelijk mensen bewust maken van de mogelijkheid van de eigen regie bij het sterven.

Er waren ruim 1300 deelnemers. Een groot deel van hen wil verder met elkaar in gesprek over dit onderwerp. Hiermee breidt het draagvlak voor de autonome route zich gestaag uit.
FEITEN EN CIJFERS
FEITEN EN CIJFERS
Wat is nu eigenlijk de pil van Drion? Wat gebeurde ook alweer bij de inkoopgroepen van de CLW in 2018? Waarvoor staat Stichting De Einder? Wat is het verschil tussen het wetsvoorstel Voltooid Leven van Pia Dijkstra en de doelstelling van de CLW? Deze en nog heel veel vragen meer bundelde het bestuur in feiten & cijfers, een handzaam overzicht van vragen en antwoorden over het verleden en het heden van de CLW. U vindt het document onder de link of op de ledenpagina.
POLITIEK LOOPT ACHTER OP KIEZER
POLITIEK LOOPT ACHTER OP KIEZER
De meerderheid van de Nederlanders wil voor het eigen levenseinde graag de touwtjes zelf in handen houden. Zij vinden dat een menselijk laatstewilmiddel daartoe wettelijk toegestaan moet zijn. Deze visie gaat verder dan de huidige partijprogramma’s van welke politieke partij ook.

Dit blijkt niet alleen uit de huidige stemwijzers, het is ook een van de uitkomsten van het onderzoek dat Coöperatie Laatste Wil (CLW) in december 2020 liet uitvoeren onder een panel van duizend Nederlanders en nog eens duizend leden van de CLW. Aanleiding voor het onderzoek was de vraag of de coronapandemie mensen ook aan het denken zet over het eigen levenseinde.
EEN STRATEGISCHE OVERWEGING
EEN STRATEGISCHE OVERWEGING
Voor de Tweede Kamerverkiezing op 17 maart krijgen we veel verzoeken voor een stemadvies. Dat is nog niet zo gemakkelijk. Bij het maken van een keuze in het stemhokje zijn er afwegingen voor allerlei onderwerpen, zoals milieu, economie, coronabeleid of migratie.

Voor veel leden van de CLW is zelfbeschikking ook een (heel) belangrijk thema. Maar, hoewel de meeste politieke partijen positief zijn over euthanasie (de dokter beslist), spreken ze zich nog niet uit over een situatie waarbij mensen in eigen regie kunnen beslissen over hun levenseinde en beschikken over een laatstewilmiddel om dat zelf uit te voeren.
WEBSHOP
De CLW heeft een webshop ingericht.

Op dit moment kunt u het nieuwe boek Om de dooie dood niet! bestellen. U kunt 1, 2, 5 of 10 exemplaren van het boek ontvangen. En daar anderen een plezier mee doen. De prijzen ziet u in de webshop. Wilt u meer exemplaren? Graag! Stuurt u dan een bericht naar post@laatstewil.nu.

Binnenkort kunt u ook folders van de CLW bestellen. Deze zijn uiteraard kosteloos. Laat ons weten hoeveel u er wilt bestellen. Het is fijn als u deze folders aan mensen in uw omgeving wilt uitdelen.
FILMS EN DOCUMENTAIRES
De website THE END is een verzamelplaats van binnen- en buitenlandse speelfilms, korte films en documentaires over het zelfgewilde levenseinde en meer. Klik hier om het aanbod te bekijken.
YOUTUBE KANAAL
YOUTUBE KANAAL
De Coöperatie Laatste Wil heeft een eigen videokanaal op YouTube, onder de naam: Coöperatie Laatste Wil. Programmamaker Eveline van Dijck heeft de filmpjes belangeloos voor de CLW gemaakt. Er komen steeds weer nieuwe video’s bij.

Bekijk ons YouTube Kanaal
CONTACT
Laatste Wil

Coöperatie Laatste Wil
Postbus 418
2000 AK Haarlem
Telefoonnummer: 085-130 16 45
E-mail: post@laatstewil.nu
Website: www.laatstewil.nu
Bankrekening: NL27 RABO 0318 2231 04

S Twitter
S Website
S Email
Ik wil me afmelden