Bekijk in de browser en klik hier voor groter lettertype.
Laatste Wil
VAN HET BESTUUR
De 27.500 leden van de CLW willen regie over hun levenseinde. Daarbij hoort een laatstewilmiddel. Het overgrote deel van onze leden dat daarover beschikt, stopt dat in een kluisje en kijkt er verder niet meer naar om. Tenzij er een serieuze aanleiding voor is en je bijvoorbeeld hoort bij een op de vijf mensen die signalen krijgen van dementie.

Van de 290.000 mensen met dementie verblijven er momenteel ongeveer 100.000 in een verpleeghuis. Zij leven gemiddeld nog 6,5 jaar met deze ziekte. Gedurende het ziekteproces neemt zowel het aantal als de ernst van de klachten toe. Er is geen genezing mogelijk.
Lees verder
LEGAAL HULP BIJ ZELFDODING IN ITALIE
LEGAAL HULP BIJ ZELFDODING IN ITALIE
In Italië heeft een 43-jarige man met quadriplegie (een aandoening waarbij alle vier de ledematen zijn verlamd) goedkeuring gekregen van de regionale gezondheidsautoriteiten om zijn leven te laten beëindigen. Daardoor wordt het voor het eerst in Italië mogelijk om legaal hulp bij zelfdoding te krijgen.
Lees verder
GEEF MEER DAN EEN BOEK
GEEF MEER DAN EEN BOEK
“Geef meer dan een boek”. Die slogan hoorde ik op de radio. Ik had net het boek De man die even dood wilde gelezen en ja, dat boek is echt een cadeau waarbij je meer geeft dan een boek.

Je moet het natuurlijk wel eerst zelf lezen.

Guusta Huizer-Boehmer en Garmt Kolhorn
Lees verder
UIT HET MOTIVACTION ONDERZOEK: HULP BIJ ZELFDODING
UIT HET MOTIVACTION ONDERZOEK: HULP BIJ ZELFDODING
De 99-jarige (stief)moeder van Heringa verbleef in een verzorgingstehuis. Zij leed aan hartfalen, had ernstige rugklachten en was nagenoeg blind. In juni 2008 heeft Heringa, die geen arts is, haar op haar uitdrukkelijke verzoek medicijnen verstrekt die zij heeft ingenomen, waarna zij is overleden. Heringa heeft het hele proces op video opgenomen, waaronder een gesprek waarin zijn (stief)moeder zei dat zij klaar was met het leven. Op 8 februari 2010 zijn deze beeldopnamen uitgezonden in de documentaire De laatste wens van Moek in het programma Netwerk. Daarop is Heringa vervolgd wegens strafbare hulp bij zelfdoding.
Lees verder
ENKELE VRAGEN EN ANTWOORDEN VAN DE CHAT IN DE ALV
ENKELE VRAGEN EN ANTWOORDEN VAN DE CHAT IN DE ALV
Vooraf:
Pas laat tijdens de bijeenkomst merkten we dat er wel een actieve chat was maar dat de vragen ons niet bereikten. Dat kwam doordat er een mengeling was van de fysieke bijeenkomst en de streaming met mensen op afstand. Daar was te weinig regie op afgesproken en dat ging mis. We hebben de vragen nu in een apart document gezet en beantwoord.
Lees verder
EN DAN IS ER OOK NOG
EN DAN IS ER OOK NOG
Ook in Duitsland  (onderzoek van het Allensbach Instituut) is de meerderheid voor zelfbeschikking. 63 procent van de ondervraagden is voor een vorm van euthanasie, 15 procent is tegen.
WEBSHOP
De CLW heeft een webshop ingericht. Er zijn inmiddels meerdere boekjes die u kunt bestellen. Van het nieuwe boek Om de dooie dood niet! kunt u 1 of 5 exemplaren of een veelvoud daarvan bestellen. Mogelijk kunt u er anderen een plezier mee doen. Leden kunnen ook via de webshop de geprinte versie van het informatiepakket bestellen.

Tenslotte kunt u ook folders van de CLW bestellen. Deze zijn uiteraard kosteloos. Laat ons weten hoeveel u er wilt bestellen. Het is fijn als u deze folders aan mensen in uw omgeving wilt uitdelen.
FILMS, YOUTUBE EN PODCASTS
FILMS, YOUTUBE EN PODCASTS
Op onze pagina films, YouTube en podcasts vindt u de laatste documentaires, films en podcasts.

De Coöperatie Laatste Wil heeft een eigen videokanaal op YouTube, onder de naam: Coöperatie Laatste Wil. Programmamaker Eveline van Dijck heeft de filmpjes belangeloos voor de CLW gemaakt. Er komen steeds weer nieuwe video’s bij.
Bekijk ons YouTube Kanaal
ZONDER INTERNET
Voor de ongeveer 700 leden die niet over internet beschikken, is het dikwijls lastig om mee te doen aan activiteiten.

Wat het bestuur nu al per post laat bezorgen:
  • maandelijkse nieuwsbrief
  • uitnodiging ALV
  • uitnodiging regiobijeenkomst
  • bericht van regionale bijeenkomst aan leden.
STEUN ONS
Wij willen dat onze leden kunnen beschikken over een humaan werkend laatstewilmiddel dat op een legale manier verkrijgbaar is. Voor medische- en publieksonderzoeken, publiciteit, manifestaties en rechtszaken is veel geld nodig.

Wilt u ons extra steunen? Maak dan uw bijdrage over op IBAN NL70 INGB 0009 446 948 ten name van Steunfonds Laatste Wil. U kunt zich ook aanmelden als regelmatige donateur. Kijk hier voor meer informatie. Het Steunfonds Laatste Wil is een erkende ANBI en u betaalt dus geen schenk- of erfbelasting over uw bijdrage. Uw bijdrage is aftrekbaar van de belasting (volgens de geldende regels). Dat betaalt mooi mee aan onze doelstelling😃. En wij zijn er erg blij mee!

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 14 januari
CONTACT
Laatste Wil

Coöperatie Laatste Wil
Postbus 418
2000 AK Haarlem
Telefoonnummer: 085-130 16 45
E-mail: post@laatstewil.nu
Website: www.laatstewil.nu
Bankrekening: NL27 RABO 0318 2231 04

S Twitter
S Website
S Email
Ik wil me afmelden