Bekijk in de browser en klik hier voor groter lettertype.
Laatste Wil
VAN HET BESTUUR
Zonder twijfel weet u van de recente dagvaarding en het proces van de Coöperatie Laatste Wil tegen de Staat der Nederlanden. Het proces dat beoogt om op een humane manier het leven in eigen regie te kunnen beëindigen. En dat van de Staat eist om de belemmeringen daartoe weg te nemen. Belemmeringen die stammen uit 1886, niet meer van deze tijd zijn en die het persoonlijkheidsrecht en de zelfbeschikking volgens het Europees recht tot een schijnrecht maken. Belemmeringen die nota bene onlangs door minister De Jonge nog werden aangescherpt.

De enorme steun van leden, nieuwe leden, donateurs en sympathisanten betekent veel voor ons. En we danken hen daarvoor uit het diepst van ons hart. Het geeft kracht om onze doelstellingen met mogelijk nog meer verve over het voetlicht te brengen.
Lees verder
HET LAATSTE WIL PROCES
De Coöperatie Laatste Wil (CLW) en 31 mede-eisers hebben de Staat gedagvaard omdat de Staat
  • onrechtmatig handelt door zijn burgers het recht op waardig sterven in eigen regie te onthouden,
  • hulp bij zelfdoding en de onverkorte handhaving daarvan handhaaft
  • de verkrijgbaarheid van een laatstewilmiddel belemmert
  • naasten bij en na het zelfgekozen levenseinde criminaliseert.
De rechtbank wordt gevraagd te oordelen dat de Staat onrechtmatig handelt. Vervolgens is de politiek aan zet, zoals dat hoort in een rechtstaat, om de wet aan te passen.

In dit artikel lichten wij toe op welke onderdelen naar onze mening de Staat tekortschiet. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de geanonimiseerde dagvaarding (85 pagina’s).
Lees verder
RESULTATEN VAN DE CAMPAGNES
Laatste Wil proces 

Op 9 april jl. was het dan zover: CLW en 31 leden hebben de Staat gedagvaard. Om 10.00 uur vond de persconferentie plaats. Hier kunt u die terugkijken.

Alle verschenen artikelen hierover vindt u op deze pagina.

Met eerdere steun van heel veel van onze leden konden we de opstart van het proces financieren. De oproep voor extra steun d.m.v. een mail en een brief heeft meer dan 4.000 donaties opgeleverd. Het totaalbedrag van alle giften overstijgt de € 150.000. Héél veel dank daarvoor. Het stelt ons in staat dit proces de komende jaren voort te zetten.
LAAT WETEN WAT U VINDT
Op het Forum wordt natuurlijk veel gesproken over laatstewilmiddelen. Logisch! Onze leden willen een middel in huis hebben, veelal om zekerheid te hebben dat ze tot het laatste moment de eigen regie hebben. Die zekerheid geeft hen rust.

Over de beschikbaarheid van een laatstewilmiddel is ook maatschappelijke debat gaande. Er zijn veel mensen die het in principe eens zijn met onze vereniging, maar zij willen niet dat iedereen heel gemakkelijk aan zo’n middel kan komen. Misbruik of handelen uit wanhoop willen we niet. Hoe kunnen we die veiligheid waarborgen, zonder afbreuk te doen aan de weloverwogen wens van leden om wel over zo’n middel te kunnen beschikken? We willen graag op het forum zien wat u daarvan vindt.

De dagvaarding die namens de CLW is uitgebracht om humane zelfdoding mogelijk te maken heeft veel steun opgeleverd. Het verbod op hulp bij zelfdoding staat volop in de belangstelling. Op de website van de CLW vindt u veel (opinie)artikelen die daar over gaan. Er zijn veel redenen om dit verbod af te schaffen. Wat zijn uw redenen daarvoor? Waarom vindt u dat hulp bij zelfdoding moet worden toegestaan?
GEEN ONGEWILDE BEMOEIENIS VAN BUITENSTAANDERS
GEEN ONGEWILDE BEMOEIENIS VAN BUITENSTAANDERS
Bijna dertig jaar lang was Ferry Mingelen (73) een bekend gezicht op de televisie in programma’s als Den Haag VandaagNOVA en Nieuwsuur. Wat vindt deze journalist, presentator en politiek duider nu van de levenseindeproblematiek? En denkt hij dat de legalisatie van een betrouwbaar laatstewilmiddel in een nieuwe coalitie een stapje dichterbij komt?

Door Bertie Fokkelman
Foto: Speakers-Academy-Walter-Kallenbach

Lees verder
INGA TEEKENS
INGA TEEKENS
Inga Teekens was niet ziek en evenmin depressief. De consultant geweldloze communicatie vond gewoon dat haar tijd was gekomen. Ze was lid van de CLW en beschikte over een laatstewilmiddel waarmee zij haar plan kon uitvoeren. Zij overleed op 18 maart 2021.

Op haar verzoek heeft de CLW een video laten maken waarin zij vertelt waarom zij haar leven beëindigt. Er zijn ook filmpjes gemaakt met haar vrienden.

De video’s zijn inmiddels meer dan 4.000 keer bekeken. U kunt de video’s ook zien op het YouTube kanaal.
PATRICK LODIERS: "IK BEGRIJP NU DAT HET LEVEN ONEINDIG ZWAAR KAN ZIJN"
Wat bezielt een levenslustige, gelauwerde tv-maker om zich te verdiepen in de dood? Een zelfgekozen dood nog wel. Een jaar lang was Patrick Lodiers (49) getuige van de worsteling van vijf jonge mensen die hunkeren naar het einde van hun leven. Zoals deelneemster Simone die bij de eerste ontmoeting met hem de boel maar gelijk op scherp zette: 'Ik had liever dat je nu naast mijn graf stond in plaats van je in levenden lijve te ontmoeten.”

door Ank van Rijnsoever

In de zesdelige serie Leven voor de dood gaat het om relatief jonge mensen: Simone, Roland, Mees, Chantal en Rudy. Eigenlijk alle vijf nog volop in het leven staand, met baan, studie, relatie. En toch willen ze niet verder. Zij lijden aan het leven, zijn depressief, missen levenswil en -vreugde en willen liever vandaag dan morgen dood. Nou ja, misschien niet per se dood, maar verder leven kúnnen ze niet. En een tussenweg is er niet. Eindeloze therapieën ten spijt en vele zelfmoordpogingen verder. 

Naschrift:
Na verschijning van deze nieuwsbrief zullen nog de twee laatste uitzendingen van 'Leven voor de dood' te zien zijn: op de woensdagen 19 en 26 mei. (BNNVARA)
Overigens komen ook in deze afleveringen reacties van familie en vrienden aan bod.
Lees verder
OP DE FOTO MET HET MIDDEL
OP DE FOTO MET HET MIDDEL
Fotograaf Bert Verhoeff wil graag portretten maken van mensen die middel X in huis hebben. Hij zoekt daarvoor ongeveer twintig leden van de CLW. De foto’s zijn bedoeld voor een tentoonstelling eind volgend jaar in Museum Hilversum en voor een tegelijkertijd gepubliceerd fotoboek. Daarin komt ook een klein interview met de geportretteerden.

Als u hieraan wilt meewerken, stuurt u dan een mail naar: bertverhoeff@gmail.com

Bij te veel reacties krijgt u in ieder geval antwoord.
AFSCHEID
AFSCHEID
Cees Nooteboom (1933) is schrijver, essayist en dichter. Voor zijn veelzijdig oeuvre ontving hij onder meer de Constantijn Huygens-prijs, de P.C. Hooftprijs en de Prijs der Nederlandse Letteren.

De nieuwe dichtbundel Afscheid (2020) begon in een tuin. Wat beschreven werd, waren mediterrane planten maar wat er tevoorschijn kwam, waren gedachten over de oorlog, beelden uit een ver verleden dat nooit is verdwenen. En daarna nam het gedicht nogmaals een wending toen een geheimzinnig virus ineens de wereld beheerste en het leven veranderde. De CLW mocht een van zijn gedichten plaatsen.


En weer verschijnen de blijvende beelden.
goedgeklede mensen die op reis gaan
op zoek naar een coupé die er niet is, de
volgende halte armageddon, een werelddeel

zonder tijd. Daarnaast uniformen met
andere sterren, glanzende laarzen
op het ijs van de dood. Er is niets
geheimzinnigs aan dit alles.

Iedereen uitstappen! Ook het meisje
tussen de deuren, laatste blik op de wereld
perron met een man in het grijs,
een boom in de verte

ziet alles

EN DAN IS ER OOK NOG
EN DAN IS ER OOK NOG
Op 15 april stuurde de CLW een brief aan de informateur, de heer Tjeenk Willink, Daarin verzoekt de CLW hem dringend om bij de vorming van de nieuwe regering medisch-ethische onderwerpen in het algemeen en in het bijzonder de terbeschikkingstelling van een laatstewilmiddel (of het starten van een proeftuin/Field Lab hiervoor), als een zogenaamde vrije kwestie te agenderen. Dit houdt in dat er in het regeerakkoord geen afspraken over gemaakt worden en parlementariërs er op persoonlijke titel over mogen oordelen en stemmen. 

Op 29 april schreef Paul van Tongeren, Denker des Vaderlands, in de Volkskrant. Hij schreef over ‘de parmantige taal van wilsbeschikking’. Per omgaande kreeg hij repliek van Heleen Dupuis in het Filosofisch Magazine, gevolgd door opiniestukken van Jos van Wijk in Trouw en de Volkskrant. Fijn, al die discussie!
WEBSHOP
De CLW heeft een webshop ingericht. Er zijn inmiddels meerdere boekjes die u kunt bestellen.
Van het nieuwe boek Om de dooie dood niet! kunt u 1 of 5 exemplaren of een veelvoud daarvan bestellen. Mogelijk kunt u er anderen een plezier mee kan doen.

Leden kunnen ook via de webshop de geprinte versie van het informatiepakket bestellen.

Tenslotte kunt u ook folders van de CLW bestellen. Deze zijn uiteraard kosteloos. Laat ons weten hoeveel u er wilt bestellen. Het is fijn als u deze folders aan mensen in uw omgeving wilt uitdelen.
FILMS EN DOCUMENTAIRES
De website THE END is een verzamelplaats van binnen- en buitenlandse speelfilms, korte films en documentaires over het zelfgewilde levenseinde en meer. Klik hier om het aanbod te bekijken.
YOUTUBE KANAAL
YOUTUBE KANAAL
De Coöperatie Laatste Wil heeft een eigen videokanaal op YouTube, onder de naam: Coöperatie Laatste Wil. Programmamaker Eveline van Dijck heeft de filmpjes belangeloos voor de CLW gemaakt. Er komen steeds weer nieuwe video’s bij.

Bekijk ons YouTube Kanaal
ZONDER INTERNET
Voor de ongeveer 700 leden die niet over internet beschikken, is het dikwijls lastig om mee te doen aan activiteiten.

Wat het bestuur nu al per post laat bezorgen:
  • maandelijkse nieuwsbrief
  • uitnodiging ALV
  • uitnodiging regiobijeenkomst
  • bericht van regionale bijeenkomst aan leden.
Wilt u contact met andere leden? Bel dan met het secretariaat (085 130 16 45). De medewerkers sturen uw vraag door naar de desbetreffende vrijwilligers.
Hebt u nog andere ideeën? Laat ons dat weten.
STEUN ONS
Wij willen dat onze leden kunnen beschikken over een humaan werkend laatstewilmiddel dat op een legale manier verkrijgbaar is. Voor medische en publieksonderzoeken, publiciteit, manifestaties en rechtszaken is veel geld nodig.

Wilt u ons extra steunen? Maak dan uw bijdrage over op IBAN NL70 INGB 0009 446 948 ten name van Steunfonds Laatste Wil. U kunt zich ook aanmelden als regelmatige donateur.

Kijk hier voor meer informatie. Het Steunfonds Laatste Wil is een erkende ANBI en u betaalt dus geen schenk- of erfbelasting over uw bijdrage. Uw bijdrage is aftrekbaar van de belasting (volgens de geldende regels). Dat betaalt mooi mee aan onze doelstelling 😊. En wij zijn er erg blij mee!

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 11 juni
CONTACT
Laatste Wil

Coöperatie Laatste Wil
Postbus 418
2000 AK Haarlem
Telefoonnummer: 085-130 16 45
E-mail: post@laatstewil.nu
Website: www.laatstewil.nu
Bankrekening: NL27 RABO 0318 2231 04

S Twitter
S Website
S Email
Ik wil me afmelden