Bekijk in de browser en klik hier voor groter lettertype.
Laatste Wil
VAN HET BESTUUR
“Dertien Dagen” is de titel van een documentaire van 2Doc die in juli op de televisie werd uitgezonden. Een intiem verslag van de laatste dertien dagen van Floor Haak (86) gefilmd door zijn zoon Gijs. Het verslag van een frêle oude man die ervoor koos om niet verder te leven, stopte met eten en drinken en ‘tevreden overleden’ op zijn rouwkaart wilde. Een proces dat je bij de strot grijpt vanwege de humor die erdoorheen speelt omdat je weet en voelt dat die is ingegeven door de wetenschap van het naderende einde. Aan de andere kant ben je gegrepen door de triestheid van het gebeuren, het ongemak, de pijn, het afzien en het laatste lijden.


Lees verder
LAATSTE WIL PROCES LAATSTE WIL PROCES
DE VOLGENDE STAP
Op vrijdag 9 april 2021 bracht de Coöperatie Laatste Wil (CLW) samen met 29 eisers een dagvaarding uit tegen de Staat der Nederlanden. Inzet is de vraag of de overheid haar burgers een menselijk levenseinde in eigen regie mag onthouden.

Volgens het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) hebben wij als burger het recht op zelfbeschikking. Dat recht is onverkort van toepassing op het eigen levenseinde. We hebben daarmee recht op middelen die een menselijk levenseinde mogelijk maken op het moment dat we daaraan toe zijn. Die beslissing moeten we samen met en na goede raad van onze dierbaren mogen nemen.

Lees verder
OPINIE OPINIE
DE DERTIEN LAATSTE DAGEN VAN FLOOR HAAK
Over de documentaire Dertien Dagen, uitgezonden op 28 juli 2022 door BNN VARA, stuurde een lid het volgende bericht:

“Als het de bedoeling is om ons te laten geloven dat sterven zonder te eten en te drinken een kwestie van dertien dagen is, dan zijn we om de tuin geleid. Floor krijgt wel degelijk medicijnen in de vorm van pillen en injecties die niet zonder hulp van artsen verkrijgbaar zijn. Dat hij een sterk en positief karakter heeft, dat hij omringd is door liefdevolle familieleden en in comfort kan sterven zijn bonussen waar ook lang niet iedereen van kan genieten.

Uit de literatuur is het overduidelijk dat versterven met uitsluitend de lippen nat houden een zeer pijnlijke aangelegenheid is. Dat de wet niet toelaat dat mensen sterven wanneer ze er zelf aan toe zijn, is pijnlijk genoeg, maar deze documentaire biedt me niet veel hoop.

Wat denken jullie van deze uitzending?”

Lees verder
OPROEP AAN DE LEDEN
Voor het tijdschrift LINDA ben ik, Anna van Praag, op zoek naar een viertal mensen die, om wat voor reden dan ook, niet meer verder willen leven en die in de allerlaatste fase zitten. Ik ben een schrijver en zou graag die verhalen opschrijven, in portretvorm. Dus vier losse verhalen van elk een pagina lang, waar ook daadwerkelijk een foto bij komt. Ik kan goed luisteren en woorden geven en zal dit altijd respectvol en in volledige samenspraak doen.

Voor meer informatie, mail naar annavanpraag@hotmail.com
EVENEMENTEN EVENEMENTEN
ARMINIUS ROTTERDAM OP 13 SEPTEMBER
ARMINIUS ROTTERDAM OP 13 SEPTEMBER
Live debat: Zelf jouw levenseinde bepalen

Debatpodium Arminius, de Coöperatie Laatste Wil (CLW) en de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) organiseren dinsdag 13 september in Rotterdam het debat Zelf jouw levenseinde bepalen. Tijdens dit debat gaan Petra de Jong (bestuurslid CLW), Fransien van ter Beek (bestuursvoorzitter NVVE), Gert van Dijk (medisch ethicus) en Ton Vink (schrijver en filosoof) vanuit hun eigen visie in op vragen als: is zelf regie houden een goede zaak? Heeft de wet van D66 nut? Moet de euthanasiewet veranderd worden?
Het debat kan live worden bijgewoond in de zaal of via een digitale livestream.

De livestream is gratis voor leden van de CLW en NVVE. U kunt zich aanmelden via de ticketlink, met actiecode 423904.

Bij deelname in de zaal in Rotterdam betaalt u € 7,50.

Kaartverkoop
OVER DE GRENS OVER DE GRENS
ZWITSERLAND
Toen de Franse steracteur Alain Delon (87) in 2019 een beroerte kreeg, ging hij van Parijs naar Zwitserland om te revalideren. Daar had hij een reden voor: zo nodig zou hij een beroep doen op Exit Zwitserland, een vereniging voor hulp bij zelfdoding, Hij wilde waardig sterven maar kon dat niet in Frankrijk want daar is euthanasie niet toegestaan. In Zwitserland ook niet, maar daarentegen kent dit land géén verbod op hulp bij zelfdoding. Mensen met een stervenswens kunnen dus een dodelijk middel krijgen, maar moeten het zelf innemen. Of zelf de knop van het infuus omzetten.

Zes sterfhulporganisaties, waaronder naast Exit ook Dignitas en Pegasos, profiteren van deze mogelijkheid. Vier ervan staan open voor buitenlanders. Dit verklaart het zogenaamde Zwitserse ‘sterftoerisme’.

Lees verder
WEBSHOP
De CLW heeft een webshop ingericht. Er zijn inmiddels meerdere boekjes die u kunt bestellen. Van het nieuwe boek “Om de dooie dood niet!” kunt u één of vijf exemplaren of een veelvoud daarvan bestellen. Mogelijk kunt u er anderen een plezier mee doen. Leden kunnen via de webshop de geprinte versie van het informatiepakket bestellen. Tenslotte kunt u ook folders van de CLW bestellen. Deze zijn uiteraard kosteloos. Laat ons weten hoeveel u er wilt. Het is fijn als u deze folders aan mensen in uw omgeving wilt uitdelen.

Webshop
FILMS, DOCUMENTAIRES EN PODCASTS
De website THE END is een verzamelplaats van binnen- en buitenlandse speelfilms, korte films en documentaires over het zelf gewilde levenseinde en meer. Klik hier om het aanbod te bekijken.

Podcast Voltooid Leven (België)
Spotify 
Apple Podcast

Podcast Café Doodnormaal dé podcast (NVVE Jongeren)
Spotify
Apple Podcast
YOUTUBE KANAAL
YOUTUBE KANAAL
De Coöperatie Laatste Wil heeft een eigen videokanaal op YouTube, onder de naam: Coöperatie Laatste Wil. Programmamaker Eveline van Dijck heeft de filmpjes belangeloos voor de CLW gemaakt.
Er komen steeds weer nieuwe video’s bij.

Bekijk ons YouTube kanaal
ZONDER INTERNET
Voor de ongeveer 700 leden die niet over internet beschikken, is het dikwijls lastig om mee te doen aan activiteiten.

Wat het bestuur nu al per post laat bezorgen:

●  maandelijkse nieuwsbrief
●  uitnodiging ALV
●  uitnodiging regiobijeenkomst
●  bericht van regionale bijeenkomst aan leden
STEUN ONS
Wij willen dat onze leden kunnen beschikken over een humaan werkend laatstewilmiddel dat op een legale manier verkrijgbaar is. Voor medische- en publieksonderzoeken, publiciteit, manifestaties en rechtszaken is veel geld nodig.

Wilt u ons extra steunen? Maak dan uw bijdrage over op IBAN NL70 INGB 0009 446 948 ten name van Steunfonds Laatste Wil. U kunt zich ook aanmelden als regelmatige donateur. Kijk hier voor meer informatie. Het Steunfonds Laatste Wil is een erkende ANBI en u betaalt dus geen schenk- of erfbelasting over uw bijdrage. Uw bijdrage is aftrekbaar van de belasting (volgens de geldende regels). Dat betaalt mooi mee aan onze doelstelling😃. En wij zijn er erg blij mee!

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 15 september
CONTACT
Laatste Wil

Coöperatie Laatste Wil
Postbus 418
2000 AK Haarlem
Telefoonnummer: 085-130 16 45
E-mail: post@laatstewil.nu
Website: www.laatstewil.nu
Bankrekening: NL27 RABO 0318 2231 04

S Twitter
S Website
S Email
Ik wil me afmelden