Bekijk in de browser en klik hier voor groter lettertype.
Laatste Wil
VAN HET BESTUUR
Bij veel organisaties, groepen en personen is het een goede gewoonte om af en toe eens terug te kijken wat je wilde doen, wat er werkelijk gedaan is en of dat ging op een gewenste manier om te zien wat je zou willen veranderen, zo concreet en gedetailleerd mogelijk. Dit zijn zomaar wat punten voor een evaluatie. Bedrijven doen dat bijvoorbeeld op een speciale bijeenkomst met directie en management; toezichthouders hebben vaak een zelfevaluatie; afdelingen houden de evaluatie onderling; op persoonlijk vlak houdt de leidinggevende een functioneringsgesprek met de medewerker.


Lees verder
OPINIE OPINIE
HUMAAN STERVEN IS EEN RECHT, GEEN GUNST
HUMAAN STERVEN IS EEN RECHT, GEEN GUNST
De Nederlandse euthanasiewet maakt het artsen mogelijk om euthanasie te verlenen aan patiënten die door ziekte uitzichtloos en ondraaglijk lijden en voor wie er geen behandeling of oplossing meer mogelijk is.
Maar euthanasie is geen recht, zoals het recht op abortus en het recht op het homohuwelijk die bij wet zijn vastgelegd. De euthanasiewet is er vooral voor de dokter en biedt hem bescherming tegen een veroordeling volgens het strafrecht wanneer hij zich houdt aan de zorgvuldigheidseisen. Voor de patiënt is euthanasie niet meer dan een gunst.

Lees verder
LAATSTE WIL PROCES LAATSTE WIL PROCES
TWEE VERHALEN VAN EISERS
TWEE VERHALEN VAN EISERS
Op vrijdag 9 april 2021 bracht het bestuur van de Coöperatie Laatste Wil (CLW) samen met 29 eisers een dagvaarding uit tegen de Staat der Nederlanden. Inzet van dit Laatste Wil Proces is de vraag of de overheid haar burgers een menselijk levenseinde in eigen regie mag onthouden.
Op 10 oktober 2022 krijgt het Laatste Wil Proces een vervolg in de rechtbank van Den Haag. Drie rechters luisteren wat (namens) het bestuur, 29 eisers en advocaten van de Staat inbrengen. Daarna zullen de rechters in een vonnis zeggen en schrijven wat zij vinden. Dat zal nog wel even duren.
Zeven psychologen zijn bereid gevonden om een of meer van de eisers te interviewen. Onderstaand leest u (een deel van) de ervaringen van twee van de eisers zoals opgetekend door een van de psychologen.

Lees verder
Uitspraak van de rechtbank
Woensdag 14 december deed de rechtbank in Den Haag uitspraak. Zij heeft u in het ongelijk gesteld. Een grote teleurstelling voor iedereen die menselijk en waardig wil sterven op een zelfgekozen moment. Nederland, toch een gidsland op dit gebied, leeft door met een wet uit 1886. De rechtbank erkent dat velen met een wens om hun voltooid leven te eindigen, in de kou blijven staan. Helaas handelt de rechtbank hier niet naar en legt dit vraagstuk bij de wetgever: de politiek. Die doet niets en dat is reden genoeg om de rechtsgang te vervolgen met verwijzing naar het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
Exit vindt het een fundamenteel recht voor iedere geestelijk gezonde volwassene om het eigen levenseinde te kunnen plannen op een betrouwbare, vreedzame en zelfgekozen manier.
In 2006 schreef hij The Peaceful Pill Handbook. Daarin worden verschillende stoffen en methoden beschreven om een eind aan je leven te maken. Hij ontwierp enkele apparaten voor levensbeëindiging waarbij je geen anderen nodig hebt. Zijn nieuwste creatie is de Sarco, een kunststof capsule waarin iemand uit het leven kan stappen door het indrukken van een knop. Later dit jaar zal de Sarco in Zwitserland gepresenteerd worden, omdat daar hulp bij zelfdoding legaal is.

Lees verder
OPINIE OPINIE
ONZE MOEDER HEEFT ONS VOORGEDAAN HOE JE KUNT STERVEN
Regelmatig ontvangt het bestuur meldingsbrieven van nabestaanden over het overlijden van een lid van de CLW. De uitvoerige beschrijving van vier dochters over het overlijden van hun moeder trof ons zeer. Ze gaven toestemming tot plaatsing van hun verslag.

Lees verder
WEBSHOP
De CLW heeft een webshop ingericht. Er zijn inmiddels meerdere boekjes die u kunt bestellen. Van het nieuwe boek “Om de dooie dood niet!” kunt u één of vijf exemplaren of een veelvoud daarvan bestellen. Mogelijk kunt u er anderen een plezier mee doen. Leden kunnen via de webshop de geprinte versie van het informatiepakket bestellen. Tenslotte kunt u ook folders van de CLW bestellen. Deze zijn uiteraard kosteloos. Laat ons weten hoeveel u er wilt. Het is fijn als u deze folders aan mensen in uw omgeving wilt uitdelen.

Webshop
FILMS, DOCUMENTAIRES EN PODCASTS
De website THE END is een verzamelplaats van binnen- en buitenlandse speelfilms, korte films en documentaires over het zelf gewilde levenseinde en meer. Klik hier om het aanbod te bekijken.

Podcast Voltooid Leven (België)
Spotify 
Apple Podcast

Podcast Café Doodnormaal dé podcast (NVVE Jongeren)
Spotify
Apple Podcast
YOUTUBE KANAAL
YOUTUBE KANAAL
De Coöperatie Laatste Wil heeft een eigen videokanaal op YouTube, onder de naam: Coöperatie Laatste Wil. Programmamaker Eveline van Dijck heeft de filmpjes belangeloos voor de CLW gemaakt.
Er komen steeds weer nieuwe video’s bij.

Bekijk ons YouTube kanaal
CONTACT
Laatste Wil

Coöperatie Laatste Wil
Postbus 418
2000 AK Haarlem
Telefoonnummer: 085-130 16 45
E-mail: post@laatstewil.nu
Website: www.laatstewil.nu
Bankrekening: NL27 RABO 0318 2231 04

S Twitter
S Website
S Email
Ik wil me afmelden