Bekijk in de browser en klik hier voor groter lettertype.
Laatste Wil
VAN HET BESTUUR
Het is stil in Den Haag.

Natuurlijk is er veel te doen over de formatie en de bestrijding van de pandemie. Veel beleidsonderwerpen lijken geparkeerd. Daarom is het goed een herinnering te schrijven. Een herinnering over de uitkomsten van de maatschappelijke dialoog over de medisch-ethische kwestie ‘voltooid leven’ van het demissionaire kabinet.

Op 9 januari van dit jaar - dat is dus alweer zo’n vijf maanden geleden - ontving minister Hugo de Jonge de opbrengsten van de maatschappelijke dialoog laatste levensfase. Dit in de vorm van een rapportage en podcast onder de titel Voor goed sterven. Die dag is de rapportage ook aan de Tweede Kamer gestuurd als input voor de politieke discussie over de waarde van ouder worden (voorheen waardig ouder worden), de reikwijdte en toepassing van de huidige euthanasiewetgeving en het onderwerp voltooid leven.

Op de website dialooglaatstelevensfase.nl is de rapportage te downloaden en kunt u de podcast beluisteren van het gesprek met Barbara van Beukering, Jan Latten en Henk Nies.

Lees verder
EEN WILSVERKLARING KAN DODELIJK ZIJN VOOR JE ZELFBESCHIKKINGSRECHT
EEN WILSVERKLARING KAN DODELIJK ZIJN VOOR JE ZELFBESCHIKKINGSRECHT
Klaas Rozemond is filosoof en jurist en werkt als universitair hoofddocent strafrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij beschrijft in Het zelfgekozen levenseinde (ISVW-uitgevers, 2021) de juridische en filosofische argumenten voor het recht van ieder mens om te bepalen op welke wijze en op welk moment het leven kan worden beëindigd. Dat zelfbeschikkingsrecht is geregeld in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Rozemond legt voor een aantal Nederlandse euthanasierechtszaken uit hoe het rechterlijk oordeel vooral medische en juridische aspecten weegt en waarom dat vaak op gespannen voet staat met zelfbeschikking. Hij laat zien hoe het zelfbeschikkingsrecht overtuigend kan worden onderbouwd vanuit filosofische visies.

Door Jacques Knops

Lees verder
HET STERVEN VAN MIJN VADER
De vader van Roos had na het overlijden van zijn vrouw geen zin om nog lang te leven. Zijns ondanks bleef hij nog vier zomers in leven. Veel langer dan hij en zijn naasten dachten dat hij het zou volhouden. Toen de gebreken en pijnen te ernstig werden, bereidde hij zich voor op het beëindigen van zijn leven. Op het moment dat dreigde dat hij de regie niet langer kon behouden, en dat het praktisch gesproken niet meer mogelijk zou zijn om met zijn eigen lichaam in zijn eigen huis te doen wat hij zelf nodig achtte, besloot hij te stoppen met zijn leven. 

Zijn dochter schreef een essay, een eerbetoon aan haar vader en de laatste vier jaar van zijn leven. Maar het is ook een verslag van het verdriet en de afschuw dat zijn overlijden in het geniep moest plaatsvinden. Het verbod op hulp bij zelfdoding is wreed voor nabestaanden.

Leden van de CLW kunnen het essay Het sterven van mijn vader gratis downloaden en lezen.

Leden die het essay gedrukt willen hebben, kunnen het vanaf vandaag via de webshop bestellen. Het is ook heel geschikt om het cadeau te doen.
KOM OOK UIT DE KAST !
KOM OOK UIT DE KAST !
Door Hans Peltenburg

In de vroege ochtend van 9 april wordt de dagvaarding van het Laatste Wil proces gedeponeerd bij de rechtbank. Kort daarna komen Martje van der Brug, Janine de Graaf-Klunder en ik voor het voetlicht als individuele eisers in het proces tegen de Nederlandse staat.

Een paar dagen eerder heeft Martje haar eerste interview met de Volkskrant. Later die dag oefenen we eerst de persconferentie. Samen met Tim en Sharon (de beide advocaten), Petra en Jos (CLW-bestuur) zitten we voor onze laptop. Twee dagen later heb ik mijn persmoment met Trouw.

Lees verder
DE SUPPORTGROEP STEUNT DE HUISKAMER
“Het is zo fijn me niet te hoeven verdedigen, geen opgetrokken wenkbrauwen te zien wanneer ik mijn wens uit”. “Er komt veel meer bij kijken dan ik dacht. Gelukkig weten we samen meer dan ik alleen”. “Ik vond het moeilijk er met mijn kinderen over te beginnen. Door de ervaringen van anderen te horen, durfde ik het wel bij hen aan te kaarten”. Zomaar wat uitspraken van deelnemers van een huiskamergroep. Het geeft aan dat huiskamergesprekken waardevol zijn én ook als heel prettig worden ervaren.

Een huiskamergesprek is een gesprek over essentiële zaken rondom een zelfgekozen levenseinde. Een huiskamergroep is primair een plaats waar mensen met elkaar van gedachten wisselen over wat ‘dood in eigen regie’ voor hen betekent. Het is bij uitstek een gelegenheid om vrijuit en veilig te spreken over alle vragen die je kan hebben wanneer je nadenkt over je levenseinde en daarbij zelf de regie wilt houden. Iedereen zit met vergelijkbare vraagstukken. Het zijn vertrouwelijke gesprekken waarbij respect voor ieders zienswijze voorop staat.

Lees verder
EN DAN IS ER OOK NOG
EN DAN IS ER OOK NOG
Op 12 mei hadden twee bestuursleden van de CLW een overleg via Zoom met vertegenwoordigers van De Duitse Vereniging voor Humaan Sterven (DGHS). Over en weer werd informatie uitgewisseld over de uitspraak van het Hooggerechtshof in Duitsland (februari 2020) en de dagvaarding die de CLW heeft uitgebracht tegen de Staat der Nederlanden.

Op de website zien we inmiddels dat er ruim 35.000 supporters van de CLW zijn.
WEBSHOP
De CLW heeft een webshop ingericht. Er zijn inmiddels meerdere boekjes die u kunt bestellen.
Van het nieuwe boek Om de dooie dood niet! kunt u 1 of 5 exemplaren of een veelvoud daarvan bestellen. Mogelijk kunt u er anderen een plezier mee kan doen.

Leden kunnen ook via de webshop de geprinte versie van het informatiepakket bestellen.

Tenslotte kunt u ook folders van de CLW bestellen. Deze zijn uiteraard kosteloos. Laat ons weten hoeveel u er wilt bestellen. Het is fijn als u deze folders aan mensen in uw omgeving wilt uitdelen.
FILMS EN DOCUMENTAIRES
De website THE END is een verzamelplaats van binnen- en buitenlandse speelfilms, korte films en documentaires over het zelfgewilde levenseinde en meer. Klik hier om het aanbod te bekijken.
YOUTUBE KANAAL
YOUTUBE KANAAL
De Coöperatie Laatste Wil heeft een eigen videokanaal op YouTube, onder de naam: Coöperatie Laatste Wil. Programmamaker Eveline van Dijck heeft de filmpjes belangeloos voor de CLW gemaakt. Er komen steeds weer nieuwe video’s bij.

Bekijk ons YouTube Kanaal
CONTACT
Laatste Wil

Coöperatie Laatste Wil
Postbus 418
2000 AK Haarlem
Telefoonnummer: 085-130 16 45
E-mail: post@laatstewil.nu
Website: www.laatstewil.nu
Bankrekening: NL27 RABO 0318 2231 04

S Twitter
S Website
S Email
Ik wil me afmelden