Bekijk in de browser en klik hier voor groter lettertype.
Laatste Wil
Van het bestuur
Van het bestuur
Wie wel eens de sociale media bekijkt of daarop actief is, herkent misschien het gevoel dat militant rechts en fundamentalisme in Nederland de norm is. Want gebrek aan normbesef, gebrek aan respect, diepgeworteld wantrouwen en beledigen lijkt de overhand te hebben. Totdat je de moeite doet om buiten die media te shoppen en andere bronnen raadpleegt zoals opinieonderzoeken en representatieve steekproeven onder de bevolking.
Lees verder
Voorpret... hoezo?
Voorpret... hoezo?
 In de laatste nieuwsbrief schreef het bestuur dat je “voorpret” kunt hebben van een goed voorbereide dood. Niet van de dood zelf, maar van het bevredigende gevoel om zelf de regie in handen te hebben. “Immers, je hebt de zekerheid het ooit te kunnen gebruiken als je eraan toe bent. Maar het hoeft niet. Misschien overlijd je onverwacht en zonder middel. Je bent op alles voorbereid. Dat is pas voorpret.”
Lees verder
Hoe meer keuzes, hoe beter
Hoe meer keuzes, hoe beter
Dick Swaab (1944), internationaal bekend door zijn in 17 talen verschenen bestseller Wij zijn ons brein, maakte deel uit van de groep Uit Vrije Wil van wie het burgerinitiatief Voltooid Leven meer dan 110.000 steunbetuigingen kreeg, maar het niet haalde in de Tweede Kamer. Nu heeft Pia Dijkstra van D66 de fakkel overgenomen en haar initiatiefwet Voltooid Leven ingediend. Is Swaab hier gelukkig mee?
Lees verder
De huiskamers zijn weer open
De huiskamers zijn weer open
De contactgroep Huiskamergesprekken krijgt af en toe mails van leden die ervan uit gaan dat er op het ogenblik geen huiskamergesprekken plaatsvinden.
Dat is een misverstand. De meeste coördinatoren zijn weer begonnen met bijeenkomsten. Zij zorgen dat deelnemers op veilige afstand van elkaar kunnen zitten. Daardoor zijn de groepen meestal kleiner dan vroeger. Het kan dus iets langer duren voor u aan de beurt bent, maar u kunt zich via de lijst op de besloten ledensite ook nu aanmelden voor een huiskamergesprek.

Ga hiervoor naar www.laatstewil.nu, log in en zet de muisaanwijzer op het kopje CLW Nieuws. In het menu daaronder klikt u op Huiskamergesprekken. U ziet dan een lijst van alle coördinatoren van de huiskamergesprekken. U kunt zich aanmelden bij de coördinator van uw keuze via zijn e-mailadres.
Na een mooi leven wil ik een mooi einde
Na een mooi leven wil ik een mooi einde
Wim (81), voormalig technisch tekenaar en later bedrijfsleider, is al 58 jaar gelukkig getrouwd met Liesbeth. Zij hebben twee zonen. Na zijn werkzame leven heeft hij eerst vrijwilligerswerk verricht voor de FNV, daarna ook voor de CLW, als coördinator huiskamergesprekken, en voor de NVVE als gevolmachtigde. Toen hij in maart 2019 de diagnose dementie kreeg, wilde de huisarts geen euthanasie verlenen. Ook bij het Expertisecentrum Euthanasie stuitte zijn verzoek op problemen.
Lees verder
Donaties brengen doelen CLW dichterbij
Donaties brengen doelen CLW dichterbij
In de afgelopen maanden zijn leden van de CLW gebeld met de vraag of zij donateur willen worden van het Steunfonds Laatste Wil. Ook mensen die jaarlijks een schenking gaven, werd gevraagd of zij deze willen overzetten naar het Steunfonds. Het Steunfonds is opgericht in 2019 en heeft een ANBI-status. Dat biedt als voordeel voor de leden dat zij hun schenking kunnen aftrekken van de belasting. Het Steunfonds hoeft dan geen belasting te betalen over de schenking.
Lees verder
CLW bouwt aan een forum
CLW bouwt aan een forum
Het bestuur van de CLW heeft besloten om een forum te laten bouwen. Het forum zal alleen toegankelijk zijn voor leden van de CLW.

In de Romeinse oudheid was een forum een marktplein in het centrum van een stad. Dit plein groeide uit tot het maatschappelijke en politieke hart van de stad.

In de huidige tijd is een forum niet veel anders. Alleen wordt het debat nu digitaal gevoerd via het internet. Er zijn talloze forums waaraan mensen kunnen deelnemen. Meestal worden aan de deelnemers gebruikersvoorwaarden gesteld. Moderatoren controleren of zij zich hieraan houden.

De bedoeling van het forum van de CLW is om contact tussen leden onderling digitaal beter mogelijk te maken. In het forum zullen leden onderwerpen kunnen aandragen waar andere leden op reageren. Leden die een onderwerp starten, kunnen eventueel ook een kleine opiniepeiling initiëren. Ook kunnen leden in besloten groepen van gedachten wisselen. Een soort digitale versie van de huiskamergesprekken.

Naar verwachting is het forum in de maand december gereed.
Webshop
Webshop
De CLW heeft een webshop ingericht.

Op dit moment kunt u het nieuwe boek Om de dooie dood niet! bestellen. U kunt daar 1, 2, 5 of 10 exemplaren van het boek ontvangen. En daar anderen een plezier mee doen. De prijzen ziet u in de webshop. Wilt u meer exemplaren? Graag! Stuurt u dan een bericht naar post@laatstewil.nu.

Binnenkort kunt u ook folders van de CLW bestellen. Deze zijn uiteraard kosteloos. Laat ons weten hoeveel folders u wilt bestellen. Het is fijn als u folders aan mensen in uw omgeving wilt uitdelen.
FILMS
FILMS
In februari 2012 organiseerde de NVVE in Amsterdam onder de titel The End het eerste Documentaire & Filmfestival ter wereld dat zich richtte op euthanasie en andere keuzes rondom het zelfgewilde levenseinde. In totaal 38 speelfilms en documentaires werden tijdens het festival vertoond. Tien speelfilms en documentaires beleefden hun (Nederlandse) première.
Sindsdien is The End een verzamelplaats van binnen- en buitenlandse speelfilms, korte films en documentaires over het zelfgewilde levenseinde en meer.
Speelfilms en documentaires over het zelfgewild levenseinde
YOUTUBE KANAAL
YOUTUBE KANAAL
Sinds december 2014 heeft de Coöperatie Laatste Wil een eigen videokanaal op YouTube, onder de naam: Coöperatie Laatste Wil. Programmamaker Eveline van Dijck heeft de filmpjes belangeloos voor de CLW gemaakt. Er komen binnenkort weer nieuwe video’s bij.
Bekijk ons YouTube kanaal
WAAR STAAN WIJ VOOR
Wij zijn er om een doorbraak te realiseren ten aanzien van een humaan werkend laatstewilmiddel dat op een legale manier verkrijgbaar is. Zodat u uw eigen levenseinde mag en kan regisseren, zonder toetsing voor- of achteraf door een arts, begeleider of consulent.
Daar staan wij voor !
De volgende nieuwsbrief ontvangt u op 9 oktober
CONTACT
Laatste Wil

Coöperatie Laatste Wil
Postbus 418
2000 AK Haarlem
Telefoonnummer: 085-130 16 45
E-mail: post@laatstewil.nu
Website: www.laatstewil.nu
Bankrekening: NL27 RABO 0318 2231 04

S Twitter
S Website
S Email
Ik wil me afmelden