Bekijk in de browser en klik hier voor groter lettertype.
Laatste Wil
INTERVIEW INTERVIEW
‘DE PIL VAN DRION OF CREPEREN’
‘DE PIL VAN DRION OF CREPEREN’
Je bent begenadigd kunstenares, niet alleen beroemd maar ook geliefd, een BN’er over wie men niet uitgeschreven raakt. Je maakt al ruim veertig jaar de prachtigste schilderijen, vervat in talloze boeken en hebt veel andere beroemdheden op doek gezet. En dan fiets je op een zomerse dag in 2020 vanaf schilderachtig Prinseneiland in Amsterdam richting huisarts omdat je buikpijn hebt. Voor Ans Markus was het de start van een zwartgerande periode in haar leven.

Lees verder
NIEUWS NIEUWS
VERVOLGING VAN VIJF (VOORMALIG) BESTUURSLEDEN
Op 20 oktober 2022 ontvingen de vijf leden van het toenmalig CLW-bestuur een voorlopige tenlastelegging van het Openbaar Ministerie. Hen wordt verweten tussen 26 maart 2018 tot en met 29 september 2021 met elkaar en met anderen te hebben deelgenomen aan een organisatie met als doel het plegen van misdrijven, namelijk het opzettelijk een ander behulpzaam te zijn bij zelfdoding en/of de middelen daartoe te verschaffen, zoals bedoeld in art. 294 van het Wetboek van Strafrecht.

Nog op dezelfde dag ontvingen de bestuursleden zes mappen met ongeveer 2500 pagina’s. Na bestudering kunnen andere documenten als bewijsstukken worden ingebracht en kan om nader onderzoek en getuigenverhoor worden verzocht.

Lees verder
VERTREK FRITS SPANGENBERG
Geachte leden en geïnteresseerden,

Namens de Raad van Toezicht van CLW bericht ik dat Frits Spangenberg ons heeft
laten weten dat hij zijn functie in het bestuur per direct neerlegt.

Het is nu aan de Raad van Toezicht om, conform de statuten, een nieuwe
sollicitatieronde te starten om bij een eerstvolgende ALV potentiële bestuursleden
voor benoeming te kunnen presenteren. De bestuursleden kiezen uit hun midden een
voorzitter.

De taken waar Rob van Doorn en Cunera Brugman voor staan in de komende tijd
vragen van ons allen enige flexibiliteit en enig geduld.

De RvT zal waar nodig actie ondernemen, zonder in de bestuurdersrol te stappen, en
voor de rest haar positie conform de governance code invullen.

Met vriendelijke groeten,

Guusta Huizer-Boehmer
Voorzitter Raad van Toezicht CLW
ZELFBESCHIKKING OVER DE GRENZEN ZELFBESCHIKKING OVER DE GRENZEN
BELGIË
BELGIË
Jacques Knops, Bertie Fokkelman

In 2002, anderhalve maand na de invoering van de Nederlandse euthanasiewet, heeft België een wet goedgekeurd die euthanasie uit de strafrechtelijke sfeer haalt. Ook hulp bij zelfdoding, waarbij de persoon in kwestie een dodelijk drankje krijgt dat hij zelf opdrinkt, werd toegestaan.
Sindsdien mag een arts, en hij alleen, euthanasie toepassen of helpen bij zelfdoding als aan alle voorwaarden in de wet voldaan is. Zo moet het verzoek hiertoe geuit worden door een handelingsbekwame patiënt die bij bewustzijn is en uitzichtloos en ondraaglijk lijdt (fysiek of psychisch).

Lees verder
ENQUÊTE ENQUÊTE
UITSLAG EENVANDAAG
UITSLAG EENVANDAAG
Enkele weken geleden vroegen we u een enquête in Trouw in te vullen over euthanasie en voltooid leven.

Op zaterdag 4 februari presenteerde EenVandaag de uitslag: 93 % van de respondenten blijkt voorstander van euthanasie. Bij euthanasie bij psychisch lijden is dat 71%.
Van deze laatste groep weet 13% het niet en is 16% tegen. Onder de tegenstemmers zijn veel jongeren onder de 35 jaar Ze vragen zich bijvoorbeeld af hoe je kunt vaststellen of iemand psychisch ondraaglijk lijdt. Ook zijn ze bang dat een doodswens een symptoom kan zijn van de ziekte die met een goede behandeling kan verbeteren.

Lees verder
PSYCHIATRIE PSYCHIATRIE
IN LIEFDE LATEN GAAN
IN LIEFDE LATEN GAAN
Drie moeders over de lange strijd van hun dochters voor levensbeëindiging in de geestelijke gezondheidszorg.

Lidy Schoon
In de Volkskrant van 4 februari jl. verscheen een schrijnend artikel over (jonge) vrouwen die jarenlang vergeefs vroegen om euthanasie in de geestelijke gezondheidszorg (ggz).¹ Wat opvalt in de verhalen is het nog steeds bestaande onbegrip bij psychiaters voor mensen die vanwege psychisch lijden een doodswens hebben. Drie moeders hebben de stichting In liefde laten gaan² opgericht. Zij vragen aandacht bij zowel professionals als de samenleving voor mensen die de dood als enige uitweg zien voor hun psychisch lijden nadat zij jarenlang zonder resultaat behandeld zijn.

Lees verder

Noten
1. Haro Kraak, ‘Niemand wil ze laten gaan, maar jongeren die ondraaglijk psychisch lijden zien in euthanasie hun enige kans op genade’, Volkskrant, 4 februari 2023.
2. Zie https://www.inliefdelatengaan.nl

WEBSHOP
De CLW heeft een webshop ingericht. Er zijn inmiddels meerdere boekjes die u kunt bestellen. Van het nieuwe boek “Om de dooie dood niet!” kunt u één of vijf exemplaren of een veelvoud daarvan bestellen. Mogelijk kunt u er anderen een plezier mee doen. Leden kunnen via de webshop de geprinte versie van het informatiepakket bestellen. Tenslotte kunt u ook folders van de CLW bestellen. Deze zijn uiteraard kosteloos. Laat ons weten hoeveel u er wilt. Het is fijn als u deze folders aan mensen in uw omgeving wilt uitdelen.

Webshop
FILMS, DOCUMENTAIRES EN PODCASTS
De website THE END is een verzamelplaats van binnen- en buitenlandse speelfilms, korte films en documentaires over het zelf gewilde levenseinde en meer. Klik hier om het aanbod te bekijken.

Podcast Voltooid Leven (België)
Spotify
Apple Podcast

Podcast Café Doodnormaal dé podcast (NVVE Jongeren)
Spotify
Apple Podcast
YOUTUBE KANAAL
YOUTUBE KANAAL
De Coöperatie Laatste Wil heeft een eigen videokanaal op YouTube, onder de naam: Coöperatie Laatste Wil. Programmamaker Eveline van Dijck heeft de filmpjes belangeloos voor de CLW gemaakt.
Er komen steeds weer nieuwe video’s bij.

Bekijk ons YouTube kanaal
CONTACT
Laatste Wil

Coöperatie Laatste Wil
Postbus 418
2000 AK Haarlem
Telefoonnummer: 085-130 16 45
E-mail: post@laatstewil.nu
Website: www.laatstewil.nu
Bankrekening: NL27 RABO 0318 2231 04

S Twitter
S Website
S Email
Ik wil me afmelden