Laatste Wil
Zelf beslissen over uw levenseinde?

Een menselijk levenseinde in eigen regie. Dat wil eigenlijk iedereen. Zelf bepalen wanneer het mooi is geweest. Zonder dat een arts of een andere hulpverlener daar iets over te zeggen heeft. Door te doneren steunt u dit doel en bundelen wij onze krachten.

Wilt u een periodieke of eenmalige donatie doen? *

Naam

Geboortedatum

Contactgegevens

Adresgegevens

Straat
Woonplaats
Voer de code in die in het onderstaande plaatje staat.

Met deze aanmelding gaat u er mee akkoord dat de Coöperatie doorlopend incasso-opdrachten stuurt naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig deze opdracht. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. U kunt ook gewoon contact opnemen met onze servicedesk, zodat zij dit voor u regelen.
CONTACT
Laatste Wil

Coöperatie Laatste Wil
Postbus 418
2000 AK Haarlem
Telefoonnummer: 085-130 16 45
E-mail: post@laatstewil.nu
Website: www.laatstewil.nu
Bankrekening: NL27 RABO 0318 2231 04

S Twitter
S Website
S Email