Laatste Wil
Zelf beslissen over uw levenseinde?
Het Steunfonds Laatste Wil steunt initiatieven voor de maatschappelijke en politieke acceptatie van laatstewilmiddelen. Met uw steun gaat dat sneller. Zodat we onderzoek kunnen doen naar geschikte middelen, het maatschappelijk draagvlak kunnen vergroten en de politiek kunnen beïnvloeden. Om laatstewilmiddelen beschikbaar te krijgen, legaal en verantwoord. Ook voor u!
Wilt u een periodieke of eenmalige donatie doen? *

Naam

Geboortedatum

Contactgegevens

Adresgegevens

Straat
Woonplaats
Voer de code in die in het onderstaande plaatje staat.

Met deze aanmelding gaat u er mee akkoord dat het Steunfonds  doorlopend incasso-opdrachten stuurt naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig deze opdracht. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. U kunt ook gewoon contact opnemen met onze servicedesk, zodat zij dit voor u regelen.
CONTACT
Laatste Wil

Stichting Steunfonds Laatste Wil
Postbus 418
2000 AK Haarlem
Telefoonnummer: 088 505 4320
Algemene vragen: info@steunlaatstewil.nu
Vragen over donaties, adreswijzigingen etc: service@steunlaatstewil.nu
Bankrekening: NL70 INGB 0009 446 948

S Twitter
S Website
S Email