Laatste Wil
Zelf beslissen over uw levenseinde?
Wilt u zelf kunnen beslissen over uw levenseinde? Zonder dat een arts of een andere hulpverlener daar iets over te zeggen heeft? Daarvoor moet u zijn bij Coöperatie Laatste Wil zijn. Uw steun helpt dit doel dichterbij te brengen.

Lidmaatschap

De Stichting Steunfonds Laatste Wil financiert initiatieven voor de juridische, maatschappelijke en politieke acceptatie van laatstewilmiddelen. Met uw steun gaat dat sneller.

Naam

Geboortedatum *

Contactgegevens

Adresgegevens

Straatnaam
Woonplaats
Voer de code in die in het onderstaande plaatje staat.

CONTACT
Laatste Wil

Coöperatie Laatste Wil
Postadres:
De Roer 3
3448 XM Woerden
Telefoonnummer: 085-130 16 45
E-mail: post@laatstewil.nu
Website: www.laatstewil.nu
Bankrekening: NL27 RABO 0318 2231 04

S Twitter
S Website
S Email